سلامت روان

سلامت روان

سلامت روانTel:88-0000-0000

پيدا كردن والدين اصلي – پدر و مادر واقعي من كيست؟

در صورتي كه شما توسط خانواده فعلي پذيرفته شده باشيد، شايد به مرحله اي از زندگي خودتان برسيد كه بخواهيد والدين اصلي خودتان را پيدا كنيد.

اكثر افراد اين كار را انجام مي دهند؛ اين يك مورد كاملا نرمالي مي باشد.

شما مي توانيد در تصميم گيري كمك بگيريد و همچنين در مسير پيدا كردن مورد حمايت قرار بگيريد.

همچنين يك سري منابعي در دسترس شما قرار دارند كه با استفاده از آنها مي توانيد والدين اصلي خودتان را پيدا كنيد.


پيدا-كردن-والدين-اصلي-مشاور
اين مقاله مي تواند در شرايط زير كاربرد داشته باشيد:
شما در كودكي توسط خانواده فعلي پذيرفته شده باشيد
در صورتي كه بخواهيد والدين اصلي خودتان را پيدا كنيد، يك تصميم گيري سختي خواهيد داشت
شما بخواهيد كه والدين اصلي خودتان را پيدا كنيد.
آيا مي خواهيد اطلاعات بيشتري را در مورد والدين اصلي خودتان پيدا كنيد؟
در صورتي كه در كودكي توسط خانواده فعلي خودتان پذيرفته شده باشيد، شايد احساس كنيد كه مي خواهيد با پيدا كردن خانواده اصلي خودتان و به دست آوردن اطلاعات بيشتر در مورد آنها، به يك تصوير كامل تري از خودتان دست پيدا كنيد.

هر احساسي كه داشته باشيد، طبيعي است
در برخي مواقع تمايل به ارتباط برقرار كردن با والدين اصلي در زماني ايجاد مي شود كه شما متوجه مي شويد كه يك فرزند پذيرفته شده هستيد.

همچنين اتفاقات مهم زندگي، همانند ترك كردن خانه يا ازدواج كردن، مي تواند شما را تحريك كند كه در مورد والدين اصلي خودتان سوالاتي بپرسيد.

همچنين اين امكان وجود دارد كه شما با بي خبر ماندن از والدين اصلي خودتان وضعيت راحتي داشته باشيد و اين مورد هم نرمال مي باشد.

به دليل تمايل خودتان براي فهميدن، احساس گناه نكنيد.
اين يك حالت نرمالي مي باشد

اين امكان وجود دارد كه در مورد والدين اصلي خودتان فكر كنيد.

حتي ممكن است كه به دليل تمايل خودتان نسبت به مطلع شدن در مورد آنها، احساس گناه بكنيد، چرا كه مي ترسيد نسبت به والدين انتخابي خودتان (كه شما را پذيرفته اند) يك نوع خيانت بكنيد.

در صورتي كه نگران آسيب رساندن به احساسات والدين انتخابي خودتان هستيد، در مورد اين موضوع با آنها صحبت كنيد.

دليل اهميت مربوط به پيدا كردن والدين اصلي خودتان را به آنها توضيح بدهيد. شايد اينكار باعث شود كه آنها از ايده شما حمايت كنند.

تصميم گيري كردن
تصميم گيري براي انتخاب والدين اصلي خودتان يك تصميم بزرگي مي باشد و نگران شدن در مورد نحوه پيش رفتن اين كار يك نگراني عادي است.

بهزيستي عاطفي و همچنين سلامت رواني خودتان را مد نظر قرار دهيد و تا زماني صبر كنيد كه احساس كنيد قدرت كافي براي مقابله با هر شرايطي را داريد، چرا كه ممكن است موارد صورت گرفته كاملا عاطفي باشند.

منبع :پيدا كردن والدين اصلي – پدر و مادر واقعي من كيست؟مشاوره

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۵:۲۳ | نگار
،

چگونه مي توان با يك همسر عصبي زندگي كرد؟

با شوهر يا همسرعصبي چگونه رفتار كنيم؟
زندگي كردن با فردي كه زود عصباني مي شود، پرخاشگر است، به شما توهين مي كند و به راحتي از كوره در مي رود مي تواند بسيار چالش برانگيز باشد.

اين چالش در مواقعي كه همسرعصبي، طوفان خشم خود را به راه مي اندازد و اشيا و وسايل را مي شكند، فحاشي مي كند و يا خود و ديگران ا در معرض آسيب قرار مي دهد مي تواند بسيار بيشتر شود.

اما بر اساس ديدگاه شناختي، افراد عصبي تنها كساني نيستند كه دست به پرخاشگري مي زنند بلكه درصد زيادي از افراد جامعه معيارهاي عصبيت از جمله:

افسردگي،
بي حوصلگي،
شكست ها
و مشكلات عاطفي
زيادي را تجربه مي كنند كه مي تواند منجر به ايجاد مشكلات ارتباطي فراواني شود.

به منظور مديريت شرايط و كنترل اين ارتباط نوروتيك، نيازمند آن هستيد تا راهكارهاي برقراري رابطه با چنيني افرادي را بياموزيد و از واكنش هاي هيجاني، مقابله به مثل و يا پرخاش متقابل پرهيز كنيد.

با شوهر يا همسرعصبي چگونه رفتار كنيم؟
با شوهر يا همسرعصبي چگونه رفتار كنيم؟
آيا تغيير ممكن است؟
واقعيت آن است كه تغيير دادن عادات زندگي يك همسر عصبي ممكن است اما كار ساده اي نيست.

در حقيقت افرادي كه چار مشكلات عصبي از جمله بي حوصلگي، خشم، اضطراب و يا افسردگي هستند، با برخورداري از مجموعه اي از شرايط، چنين رفتارهايي را بروز مي دهند و تغيير، نيازمند ان است كه ريشه ي اصلي مشكل را بشناسيد و بتوانيد او را براي تغيير، علاقمند كنيد.

اگر به عنوان همسر و يا مادر فردي عصبي، صرفا بر ويژگي هاي منفي فرد تمركز كنيد و از او خواهيد تا آن ها را كنار بگذارد، اتفاقي معكوس رخ خواهد داد.

در حقيقت ممكن است همسر عصبي نيز به اندازه ي شما از عادات رفتاري منفي اش در عذاب باشد اما مجبور كردن او به تغيير عادات نمي تواند موثر واقع شود.

بنابراين لازم است بدانيد كه رفتارهاي نامناسب اين افراد، ريشه در افكار و باورهاي بنيادي دارد و اگر بتوانيد با شناخت آن افكار، فرد را به چالش با آن ها دعوت كنيد، به موفقيت زيادي دست يافته ايد.

گام اول در كمك به افراد عصبي چيست؟
افراد عصبي رفتارهايي توام با خشم، غضب، ناسپاسي، بي احترامي و يا توهين دارند.

ممكن است اين رفتارها چنين احساسي را در شما به وجود آورد كه او عليه شما رفتار مي كند، با شما خصومت دارد و يا مي خواهد شما را آزار دهد.

اما واقعيت آن است كه يك همسر عصبي، به دليل مسايل وراثتي و يادگيري هاي قبلي اش، چنين رفتاري را بروز مي دهد و به دنبال آزار رساندن تعمدي به ديگران نيست.

اولين و مهم ترين گام مي تواند اين باشد كه او را به عنوان همسر عصبي بپذيريد.
در اين صورت از او انتظار نخواهيد داشت تا مانند يك فرد طبيعي رفتار كند.

همچنين از رفتارهاي نامناسب او آشفته و عصباني نمي شويد و مي دانيد كه چنين رفتارهايي خبر از مشكلات دروني اين فرد نيازمند كمك دارد.

به خاطر داشته باشيد كه شما مجبور نيستيد به چنين افرادي كمك كنيد اما سعي در درك علت هاي رفتار آن ها و برخورد مناسب و به دور از سرزنش، در حقيقت نوعي از كمك كردن به خودتان است.

حمايت و محبت توام با اقتدار را فراموش نكنيد.
پس از تفاوت هاي يك همسرعصبي با افراد عادي را شناخته و پذيرفتيد، مي توانيد وارد گام بعدي شويد.

افراد پرخاشگر، بي حوصله، مضطرب، خجالتي، افسرده و در يك كلمه “عصبي”، ديدگاه واقع بينانه اي در مورد اطرافيان ندارند.

آن ها خود را مستحق طرد شدن و تنها ماندن مي دانند و كوچك ترين رفتارهاي اطرافيان را مويد اين باور فرض مي كنند.

نكته ي  بسيار مهم آن است كه بتوانيد به چنين فردي بفهمانيد كه او را بي قيد و شرط و به عنوان يك انسان پذيرفته ايد.

اين نكته نه از طريق گفتار، بلكه از طريق اعمال و رفتارهاي شما اتفاق مي افتد.
ممكن است همسر عصبي شما، در پاسخ به رفتارهاي محبت آميزتان، رفتاري توام با ناسپاسي نشان دهد و منتظر باشد تا واكنش شما را ببيند.

آنچه مهم است آن است كه قلبا بتوانيد او را به عنوان فردي ارزشمند بپذيريد و اين باور را در رفتارهاي تان نيز جاري كنيد.

اما اين مساله به معناي آن نيست كه آدم عصبي زندگي تان را لوس بار آوريد و به رفتارهاي نامناسب او مجوز دهيد.

چگونه مي توان با يك همسر عصبي زندگي كرد؟
چگونه مي توان با يك همسر عصبي زندگي كرد؟ مشاور كو
وقتي محبت بي قيد و شرط، همسر عصبي را لوس مي كند!
شما نيازمند آن هستيد كه در كنار محبت بي قيد، رفتاري توام با اقتدار و قاطعيت داشته باشيد و حد و مرزهاي خود را نيز مشخص كنيدتا او شما را فردي بي اراده و ضعيف تصور نكند.

به عنوان مثال فرض كنيد كه همسرتان فردي بي حوصله و خجالتي است و در هيچ مهماني شركت نمي كند.

در اين حالت اگر به او بگوييد ” اصلا به فكر من نيستي.

همش توي خونه نشستي و انگار زنداني شديم.

اصلا برات مهم نيست كه من چي دوست دارم و…”

در حقيقت صرفا به نيازهاي خودتان توجه كرده ايد و شرايط روحي و رواني همسرتان را كاملا ناديده گرفته ايد.

در اين حالت مطمين باشيد كه همسرتان رفتارهاي انزواطلبانه ي بيشتري نشان مي دهد و بيش از پيش به لاك دفاعي خود فرو مي رود.

واكنش صحيح به همسر عصبي
نوع واكنش صحيح مي تواند اين باشد كه در عين درك حالات روحي او، احساسات و انتظارات خود را نيز به روشني بيان كنيد.

به عنوان مثال مي توانيد بگوييد ” مي دونم كه الان اصلا دوس نداري كسي رو ببيني و ملاقات با مردم كلافه ت مي كنه اما شايد بعدا بخواي اين كار رو بكني.

تا آن زمان، من هم واقعا احساس تنهايي و كلافگي مي كنم. دوست دارم هر از گاهي به مهماني بروم و ماندنم در خانه، كمكي به هيچ كدام مان نمي كند.

اگر بعدا دلت خواست به مهماني بروي مي توانيم هر دو باهم اين كار را بكينم”.

در اين حالت خواهيد توانست وضعيت خودتان را نيز در نظر بگيريد و احساس بهتري را تجربه كنيد.

اجازه ندهيد همسرعصبي شما را استثمار كند!
افراد عصبي از روش هاي متفاوت  و متنوعي براي رسيدن به خواسته هاي شان استفاده مي كنند.

واقعيت آن است كه آن ها شيوه ي صحيحي از رفتار را نمي دانند و در تلاش اند تا از طريق ارتباط با شخصيت هاي محكم و مقتدر، شيوه هايي رفتاري صحيحي را بياموزند.

بنابراين بي توجهي و يا عدم واكنش شما به رفتارهاي نادرست آن ها مي تواند بسيار مخرب باشد.

افراد عصبي از نادرستي رفتارهاي خود كاملا آگاه اند و بي توجهي و يا بي تفاوتي شما نسبت به اين رفتارها مي تواند براي شان عجيب باشد.

منبع :چگونه مي توان با يك همسر عصبي زندگي كرد؟- مشاوره

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۲:۵۴ | نگار
،

حشيش چيست و علايم اعتياد به آن ، تفاوت حشيش با گل

حشيش كه در زبان عاميانه با نام هايي مانند بنگ و سيگاري نيز شناخته مي شود، از جمله خروجي هاي اساسي انواعي از گياه شاهدانه است كه به عنوان يكي از انواع مخدر شناسايي شده است.

 

مكانيزم اثر حشيش به گونه اي است كه پس از مصرف، از طريق جريان خون به بخش هاي مختلف بدن از جمله مغز رسيده و مراكز ادراك لذت، درك، حافظه، تمركز و آگاهي از زمان را به نحو منفي تحت تاثير قرار مي دهد.

 

در اثر اين فرايند فرد مصرف كننده در ابتدا علايمي از سرخوشي، خوشحالي افراطي، بهتر ديدن جزييات رنگ ها و تصاوير، شاد بودن و احساس آرامش را بروز مي دهد و پس از آن از طريق تاثير تركيبات THC بر مغز، علايم متعددي از پارانويا، هذيان و توهم را تجربه مي كند.

 

در اين دوره ممكن است ادراك غلظ اشيا (ديدن شيلنگ به عنوان مار)، ديدن اشيايي كه وجود ندارند و شنيدن صداهايي كه ديگران نمي شوند نيز بروز يابد.

 

تداوم مصرف حشيش مي تواند منجر به بروز علايم اعتياد، اضطراب، افسردگي مزمن و اسكيزوفرني شود.

 

حشيش با ماري جوانا چه تفاوتي دارد؟

اگرچه هر دوي اين مواد از گياه شاهدانه به دست مي آيند اما ماري جوانا حاصل خشك كردن برگ و گل اين گياه است در حاليكه حشيش از بخش فوقاني گل وصمغ گل مونث ماري جوانا به دست مي آيد.

 

حشيش در مقايسه با ماري جوانا، تاثيرات مخدر به مراتب بيشتري دارد و مقادير بيشتري از مواد موثره ي THCرا در خود دارد. به عبارت ديگر حشيش، شكل خالص تري از ماري جواناست.

 

از حشيش، علاوه بر استفاده هاي تخديري، در بخش هاي متفاوتي از صنايع پوشاك، خودروسازي و صنعت تغذيه نيز استفاده مي شود كه آن را تبديل به كاربردي ترين گياه تاريخ كرده است.

 

آيا حشيش اعتياد آور است؟

اگرچه مصرف حشيش در مناطقي از كانادا و آمريكاي شمالي، آزاد شده است اما بررسي ها نشان مي دهند كه استفاده از آن مي تواند منجر به افزايش ميل به مصرف در افراد شود.

 

پس از چند بار استفاده، فرد نيازمند آن خواهد بود تا با به كاربردن مقدار بيشتري از اين ماده، تاثيرات آن را مشاهده كند.

 

به همين دليل، استفاده از آن مي تواند منجر به اعتياد رواني قابل توجهي در مصرف كنندگان شود.

 

 

9 نكته ي طلايي براي ماندگاري انگيزه

0 ديدگاه /تير ۱۹, ۱۳۹۸

ادامه مطلب ...

نحوه ي مصرف حشيش چگونه است؟

حشيش به اشكال مختلف تخديري و غير تخديري قابل استفاده است.

 

در استفاده ي تخديري آن را در قالب سيگار در آورده و از طريق دودكردن، وارد سيستم تنفسي و سپس خون خواهد شد.

 

روش هاي خوراكي نيز در استفاده از اين ماده مرسوم است.

 

استفاده كنندگان ممكن است حشيش را در مايعاتي مانند نوشابه، مواد غذايي و كيك نيز ريخته و استفاده كنند.

همچنين انوع مختلفي از حشيش در قالب ويد، حشيش و روغن حشيش نيز وجود دارد.

 

مي توان گفت ويد شكل خشك شده اي از برگ و گل گياه شاهدانه است كه در قالب سيگاري استفاده مي شود و مقادير كمتري از ماده ي THC را در خود دارد.

 

اما روغن حشيش خالص ترين و قوي ترين نوع حشيش است كه مقادير بسيار بالايي از THC را در خود ذخيره كرده و مي تواند به عنوان قوي ترين روان گردان عمل كند.

 

عوارض مصرف حشيش چيست؟

۱٫ اعتياد جسمي و رواني

۲٫ ايجاد نقص در سيستم ايمني بدن

۳٫ توهم، اضطراب و پارانويا

۴٫ افسردگي مزمن

۵٫ تاثيرات قابل توجه بر پوست و سيستم گوارشي

۶٫ افزايش احتمال ابتلا به اسكيزوفرني به ويژه در مصرف كنندگان نوجوان

۷٫ اختلال در عملكرد تحصيلي، شغلي

۸٫ افزايش رفتارهاي پر خطر

۹٫ افزايش احتمال تصادفات رانندگي

۱۰٫ بي انگيزگي

۱۱٫ كندي رواني حركتي

۱۲٫ سرگشتگي و حالات تجزيه اي

۱۳٫ مشكلات تنفسي

۱۴٫ اختلال در تصميم گيري

 

آيا حشيش بر جنين تاثير گذار است؟

بررسي ها تاييد كرده اند كه مصرف حشيش مي تواند منجر به آسيب هاي قابل توجهي بر جنيني انسان و ساير حيوانات شود.

 

كودكان مادران مصرف كننده ي حشيش بيش از ساير كودكان مشكلات حكتي، مغزي و رفتاري نشان داده اند.

همچنين استفاده دائمي از حشيش مي تواند باعث كاهش كيفيت اسپرم در مردان، و جلوگيري از تخمك گذاري در زنان شود.

منبع :حشيش چيست و علايم اعتياد به آن ، تفاوت حشيش با گلمركز مشاوره روانشناسي

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۶:۰۷:۲۱ | نگار
،

ليست سايت هاي همسريابي

اخيرا با جست و جو در گوگل و ساير موتورهاي جست و جوي اينترنتي با ليست طويلي از سايت هاي فعال در زمينه ي همسريابي روبه رو مي شويم كه به طرز چشمگيري در حال افزايش هستند.

بسياري از افراد به دلايل اعتقادي، مذهبي، اجتماعي، حفظ گمنامي و..به سايت هاي همسريابي روي آورده اند تا بتوانند ازدواج موقت را جايگزين نداشتن همسر كنند و به نيازهايشان رسيدگي كنند.

برخي هم فكر مي كنند ميتواند همسر خود را از اين راه پيدا كنند!

بسياري از دلالان و واسطه گر ها نيز با استفاده از روابط خود توانسته اند به مبالغ كلاني از طريق معرفي افراد به يكديگر به جيب بزنند كه چگونگي فعاليت آن ها، مجوز ها و احكام شرعي آن نيز جاي بحث و بررسي دارد.

معرفي نام برخي سايت هاي صيغه ياب

در اين مطلب قصد داريم تا شما را با جزييات و هشدارهايي در خصوص استفاده از اين سايت ها آشنا كنيم.

سايت هايي همچون:
• حافظون
• شيدايي
• توبا
• همدردي

پيش از رجوع به اين سايت ها بايد بدانيم، چگونه در اين سايت ها فريب نخوريم.

بيش از ۸۰درصد افراد درون برخي سايت ها با نام هاي جعلي دست به كلاهبردي مي زنند.

چگونه از كلاهبرداري افراد در سايت جلوگيري كنيم؟
افراد زيادي در اين سايت ها با زنان يا مرداني آشنا مي شوند كه بعد از گرفتن شماره و پرداخت هزينه، در جلسه اول شوكه مي شوند.


9 نكته ي طلايي براي ماندگاري انگيزه
0 ديدگاه /تير ۱۹, ۱۳۹۸
ادامه مطلب ...
گزارشات مردمي از كلاهبرداران در سايت هاي همسريابي يا صيغه يابي
برخي كلاهبرداران سعي ميكنند در ابتدا با فرد تماس بگيرند و مهريه صيغه را در همان ابتدا طلب كنند.

برخي ديگر با فرد تماس گرفته و اذعان مي كنند كه كمك مالي نيز دارند و نياز به پول دارند.

برخي براي تحريك فرد عكس و فيلم هايي براي او ارسال مي كنند و ادعا مي كنند كه مربوط به خودشان است در صورتي كه تقلبي است.

اولين نكته اي كه پليس و خود اين سايت ها براي جلوگيري از كلاهبرداري ذكر كرده اند . عدم واريز پول پيش از صيغه شدن است. براي صيغه شدن بهتر است به دفاتر ازدواج مراجعه كنيد.

بهتر است براي همسريابي و ازدواج از طريق افراد مورد اعتماد اقدام كنيد.

براي شناخت طرف مقابل به مشاور مراجعه كنيد و اگر كسي مي خواهد از شما پول دريافت كند مواظب باشيد.

در برخي گزارشات ذكر شده كه اين افراد آدرس خانه خود را به فرد مي دهند سپس در را باز نمي كنند و از او مي خواهند مبلغ مشخص شده براي صيغه را پيش پيش بدهد تا صيغه را در ايفون بخوانند و سپس درب را باز كنند.

در اكثر گزارشات، اين كلاهبرداري بوده و اين افراد هنگامي كه اهالي خانه اي به مسافرت يا مهماني مي روند، ادرس خانه را مي دهند و هنگامي كه پول را دريافت كردند. سيمكارت را خاموش مي كنند.

از نظر شرعي هم دادن پول پيش از جاري شدن صيغه مشكل دارد.

شرايط صيغه و ازدواج موقت در كانال تلگرامي
با ورود به اين سايت ها كه غالبا با تصاوير و روايتي از معصومين نيز طراحي شده اند، با تعداد زيادي از كابران متقاضي صيغه و ازدواج موقت روبه رو مي شويد.

زنان زيادي نيز با ذكر مشخصات كامل و بدون قرار دادن تصاوير خود در اين سايت ها ثبت نام مي كنند تا متقاضيان صيغه آن ها را براي ازدواج هاي وقت ساعتي و ماهيانه انتخاب كنند.

ذكر مشخصات دقيق از جمله قد، وزن، رنگ پوست، ميزان مهريه، محل سكونت، مسكن و.. نيز از جمله ضروريات ثبت نام در اين سايت هاست.

بسياري از اين سايت ها، گزينه هاي جالب توجهي مانند گارانتي عدم رضايت نيز ارايه مي دهند تا بتوانند كاربران بيشتري را به سمت خود جذب كنند.

همچنين مشاوره تلفني نيز از جمله ديگر امكاناتي است كه در اين سايت ها و كانال هاي تلگرامي در نظر گرفته شده است تا صيغه و وازدواج موقت را بيش از پيش در دسترس مخاطبانش قرار دهد.

منبع :ليست سايت هاي همسريابي-مركز مشاوره روانشناسي

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۶:۰۴:۵۵ | نگار
،

شناخت اختلال يادگيري در كلاس درس

ويژگي هاي مربوط به ناتوانايي هاي يادگيري كه ممكن است در يك وضعيت ساده و قابل تشخيص مخفي شده باشند

در اغلب مواقع، معلمان اولين كساني هستند كه متوجه اختلال يادگيري كودكان مي شوند.

در برخي مواقع به راحتي مي توان علائم را متوجه شد – براي مثال، كودكي كه در خواندن پيشرفت ندارد.

يا يك كودكي كه با وجود تلاش هايي كه انجام مي دهد، نمي تواند بر اساس جدول زماني پيشرفت كند.

ولي علائم موجود همواره مشخص نمي باشند و اكثر كودكان به دليل مشكل داشتن با مواردي كه براي ساير كودكان آسان مي باشد، خجالت مي كشند و به همين دليل سعي مي كنند كه مشكلاتشان را مخفي نگه دارند.

در اينجا يك سري از نشانه هاي مربوط به اختلال هاي يادگيري غير مشهود در كودكان بيان مي شوند كه در كلاس درس وجود دارند.

استفاده نكردن كامل از توانايي ها
در صورتي كه شما متوجه شويد كه يك كودك مي تواند در درس هايش موفق شود، ولي موفق نمي شود

– چه در يك درس خاص و چه در كل عملكرد مدرسه اي خودش – اين وضعيت مي تواند نشان دهنده يك اختلال يادگيري باشد.

اين مورد در اغلب مواقع به عنوان يك تفاوت مابين توانايي و استعداد تعريف مي شود.

در واقع يك شكافي است كه بين مواردي كه به نظر مي رسد كودك مي تواند قادر به انجام دادن آن باشد و مواردي كه در واقعيت قادر به انجام دادن آن مي باشد، وجود دارد.

چند مثال در رابطه با نحوه بروز اين شكاف در كلاس درس عبارتند از:
يك دانش آموزي كه مقاله هاي قابل توجهي مي نويسد، ولي يك سري مشكلات جدي در انجام دادن تكاليف مبنايي و ساده رياضياتي دارد، يا بالعكس.
يك كودكي كه عملكرد فوق العاده اي در پاسخ دادن به سوالات مطرح شده در كلاس درس دارد، ولي نمي تواند در امتحان كتبي نمره مناسبي به دست بياورد.
يك دانش آموزش كه هوش وي به صورت شخصي مشخص مي باشد، ولي اين هوش در كارت گزارش وي مشاهده نمي شود.

نداشتن سخت كوشي كافي
كودكاني كه عملكردشان در مدرسه مطابق با انتظار نمي باشد، ممكن است كه تنبل به نظر برسند يا اينگونه به نظر برسد كه از خودشان كار نمي كشند، در حالي كه ممكن است در واقعيت آنها داراي يك اختلال يادگيري باشند.

در رابطه با افراد بالغي كه در آنها اختلال يادگيري وجود دارد، قبل از تشخيص اين اختلال در آنها، به آنها گفته مي شد كه به اندازه كافي تلاش نمي كنند.

كودكاني كه به نظر مي رسد تلاش نمي كنند، ممكن است در واقعيت سخت تلاش بكنند، ولي شكست بخورند يا اينكه بخواهند يك نقص خجالت آور را از ساير افراد مخفي نگه دارند.

عدم توانايي براي دنبال كردن
در صورتي كه يك دانش آموز همواره نياز داشته باشد كه كار بعديش به وي ياد آوري شود، شايد اين تفكر در مورد وي وجود داشته باشد كه به اندازه كافي توجه نمي كند.

اين مورد مي تواند نشان دهنده يك مشكلي باشد كه “حافظه كاري[1]”  نام دارد – عبارت از نگه داري، پردازش و ايجاد اطلاعات جديد مي باشد.

اين مورد در بين كودكان داراي اختلال هاي يادگيري رايج مي باشد.

ساير علائمي كه بايد تحت نظر قرار بگيرند، عبارتند از:

مشكل داشتن در دنبال كردن راهنماها – به خصوص در صورتي كه كودك براي اولين بار اطلاعات را بشنود يا براي ياد آوري يك مورد، چند مرحله وجود داشته باشد
خيال بافي كردن
مشكل داشتن در كپي كردن موارد روي تخته بر روي كاغذ
مشكل داشتن در يادآوري تكاليف درسي و انجام دادن صحيح آنها
يك ديگر از اختلال يادگيري در كلاس درس، مخفي كردن است
كودكان داراي اختلال هاي يادگيري در اغلب مواقع تلاش مي كنند تا چالش ها و مشكلاتشان را از معلمان و همتايان مخفي نگه دارند.

حتي در صورتي كه آنها بخواهند با تلاش اضافي از كار مدرسه اي اجتناب كنند، اين مورد مي تواند آسيب قابل توجهي بر روي عزت نفس آنها وارد كند.

در صورتي كه يك دانش آموز در طول كلاس بيش از حد خجالتي باشد .

عدم تمايل به پروژه هاي گروهي، نشستن در رديف عقب، يا انجام دادن هر چيزي بر مبناي قدرت خود و به منظور اجتناب از صدا شدن در وسط كلاس – ممكن است تلاش كند كه مشكل يادگيري خودش را مخفي نگه دارد.

[1] Working memory

جديدترين روش هاي روانشناسي كودك
خود سري كردن
نكته مهم ديگري كه بايد يادآوري شود عبارت از اين مورد مي باشد كه مخفي كردن همواره به شكلي كه وجود دارد، به نظر نمي رسد.

در واقع، اين مورد براي برخي از كودكان به صورت معكوس به نظر مي رسد.

در جاهايي كه دانش آموزان عقب مي كشند، اميدوارند كه مورد توجه قرار نگيرند، ساير كودكان خودسري مي كنند .

از طريق تبديل شدن به دلقك كلاس، منجر به بي توجهي به كمبودهايشان مي شوند، حالت دفاعي به خودشان مي گيرند يا وانمود مي كنند كه بيش از حد خونسرد هستند و هيچ نوع دلواپسي بابت كارهايي كه در مدرسه انجام مي دهند، ندارند.

انجام ندادن تكاليف خانگي
كودكان داراي اختلالهاي يادگيري، در اغلب مواقع در رابطه با انجام دادن به موقع تكاليف مشخص شده مشكل دارند – يا در همه مواقع مشكل دارند.

مشكلات مربوط به تكاليف خانگي به دلايل مختلفي مي تواند صورت بگيرد كه عبارتند از:

شايد يك كودك از انجام دادن كاري كه ممكن است نادرست يا ناتمام باشد، خجالت بكشد.
كلا فراموش كنند. كودكاني كه در رابطه با حافظه و سازمان دهي مشكل دارند، ممكن است كه كليه تكاليف درسي مشخص شده را فراموش كنند.
گم يا فراموش كردن! حتي در صورتي كه تكاليف درسي انجام شوند، اين تكاليف بايد از خانه به مدرسه آورده شوند.
هر كودكي حداقل يك بار تكاليف خودش را انجام نداده است، ولي در صورتي كه يك دانش آموز به صورت روتين نتواند تكاليف خودش را انجام دهد، در اين شرايط بايد وضعيت وي به دقت مورد بررسي قرار بگيرد.

مشكلات زمان بندي
كودكان داراي ناتوانايي هاي يادگيري در اغلب مواقع با مديريت زمان، مراحل انتقالي و سازمان دهي مشكل دارند.

اين مشكلات زمان بندي مي توانند منجر به ايجاد مشكلاتي در خانه و مدرسه شوند. علائم هشدار دهنده كه بايد نسبت به آنها هوشيار بود، عبارتند از:

كودكي كه همواره به نظر مي رسد براي انجام دادن وظايفش، به زمان خيلي طولاني نياز دارد – از كارهاي مربوط به تكاليف درسي تا پوشيدن كفش هايش بعد از باشگاه.
كودكي كه والدينش گزارش كرده اند كه ساعت هاي طول مي كشد تا در طول شب بتواند تكاليفش را انجام دهد.
يك كودكي كه براي مدرسه رفتن، بيش از حد دير مي كند (من نتوانستم به اتوبوس برسم – براي بار هزارم!) يا شخصي كه به نظر مي رسد همواره از يك كلاس خاص يا برخي كلاس ها فرار مي كند.
تصوير ذهني درست از بدن دختر – اصول تربيتي دختران

منبع :شناخت اختلال يادگيري در كلاس درس- روانشناسي كودك

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۵:۵۱:۰۷ | نگار
،

تصوير ذهني درست از بدن دختر – اصول تربيتي دختران

نحوه كمك كردن به دخترتان تا بتواند يك تصوير بدني سالمي داشته باشد
اين كار آسان نمي باشد، چرا كه وي در رابطه با كاملا لاغر و جذاب بودن، با فشار زيادي مواجه است

دختراني كه در قرن بيست و يكم بالغ مي شوند، فرصت بيشتري نسبت به نسل هاي جلوتر خودشان دارند.

ولي همچنين آنها با يك سري از فشارهايي مواجه هستند كه قبلا وجود نداشته است.

از دختران انتظار مي رود كه مديران اجرايي و جراحان مغز و رئيس محاكمات قضايي باشند، ولي همچنين از آنها انتظار  مي رود كه زيبا باشند – ميزان اين انتظارات بيشتر از گذشته مي باشد.

اين مورد منجر به افزايش چالش مربوط به تربيت كردن دختران زيبا و سالم مي شود.
ما به عنوان والدين، مطلع هستيم كه ايجاد يك تصوير بدني مثبت، براي كمك به سالم بودن و رشد مناسب دخترانمان مفيد مي باشد.

ولي جامعه ما از نظر جواني و زيبايي، بيشتر از هر زمان ديگري متمركز و داراي وضعيت بهتري مي باشد.

همچنين زيبايي بيشتر از هر زمان ديگري به صورت كوچك بودن تعريف شده است.

يا در صورتي كه دقيق تر باشيم، كوچك به علاوه جذاب بودن – به همين دليل حتي فردي كه به صورت قابل توجهي لاغر مي باشد.

در صورتي كه همچنين ثروتمند نباشد (در جاهايي كه به عنوان يك عامل در نظر گرفته مي شود)،  مي تواند در شرايط ناايمني قرار بگيرد.

اختلال هاي تغذيه اي ناشي از تصوير ذهني غلط
من بيشتر در رابطه با دختراني صحبت نمي كنم كه دچار اختلال هاي تغذيه اي مي شوند، كه شامل يك تصوير بدني اختلال يافته جدي مي باشد.

من در رابطه با يك گروه بزرگتري از دختران صحبت مي كنم كه احساسس مي كنند نمي توانند خوشحال و پذيرفته شده باشند.

چرا كه آنها با وجود داشتن بهترين وضعيت ممكن از نظر نمرات كلاسي و استعداد هاي فوق العاده، اين تفكر را ندارند كه داراي بدن مناسبي مي باشند.

متاسفانه، آنها احساس مي كنند كه بدن “فرض شده” يك مورد ايده آلي است كه در مجله ها و در تلويزيون مشاهده مي شود و 90% از زنان نمي توانند به آن دست پيدا كنند.

البته يك سري دختران كوچكي هم وجود دارند – به دليل اينكه آنها از نظر ژنتيكي چنين وضعيتي دارند يا به دليل اينكه خودشان تلاش كرده اند تا چنين فيزيكي به دست بياورند – كه به يك لاغري فوق العاده به علاوه يك بدن كاملا جذاب دست پيدا مي كنند.

ولي اين مورد براي اكثر دختران يك هدف واقعي يا مطلوب نمي باشد.


تصوير مجموعه از بدن
دختران مي توانند خودشان را به عنوان يك مجموعه اي از بخش هاي بدن در نظر بگيرند – سينه ها، لب ها، پاها، ران ها، باسن – كه يك قضاوت خشن و ناعادلانه اي نسبت به آنها دارند.

و البته هيچكدام از اين موارد بيان كننده مواردي نمي باشند كه در شخصيت درون شان وجود دارد يا بر روي عملكردشان تاثير گذار مي باشد.

بنابراي بايد پرسيد كه تصوير بدني سالم چيست و ما به چه نحوي مي توانيم اين مورد را در دخترانمان تقويت كنيم؟

خواسته ما از آنها تا يك حدي واقعي مي باشد
يك ديد منطقي از يك بدني كه جذاب و سالم مي باشد.

اين مورد تا يك حدي تجسمي مي باشد – اين درك كه ظاهر آنها فقط يك جنبه مي باشد و در رابطه با شخصيتي كه دارند و مواردي كه به ساير افراد ارائه مي دهند، اهميت زيادي ندارد.

به طور ساده مي توان گفت كه: آنها نياز دارند كه احساس كنند داراي ظاهر مناسبي مي باشند و اجازه ندهند كه ظاهر آنها بر روي عزت نفس شان تاثير زيادي داشته باشد.

تصوير ذهني درست از بدن دختر
ما به چه نحوي به اين شرايط مي رسيم؟

تلاش براي وانمود كردن اين مورد كه هيچ نوع فشاري براي تبديل شدن به يك مدل لاغر و داراي جذابيت فوق العاده وجود ندارد يا سخنراني براي آنها در رابطه با ظاهري كه نمي توانند كاري در رابطه با تغييرش انجام دهند، يك تلاش بي فايده اي مي باشد.

آنها به اين نتيجه دست يافته اند كه شما كاملا نسبت به اين موضوع بي اطلاع هستيد. بنابراين ممكن است از خودتان بپرسيد كه چه كاري بايد انجام بدهيد؟

جديدترين روش هاي روانشناسي كودك
همدلي كردن
كاري كه در اين شرايط مناسب مي باشد عبارت از گوش دادن به نگراني هاي دخترتان، تاييد كردن واقعي بودن احساسات وي و اجازه دادن به وي براي شناخت اين موضوع مي باشد .

شما خودتان هم با احساس مربوط به نداشتن يك بدن ناكامل مواجه بوده ايد و اين موارد مي توانند مفيد باشند – “بله، ببين من هيچ وقت ران هاي خودم را دوست نداشتم.”

شما به صورت ضمني يا آشكار مي خواهيد اين پيام را برسانيد كه در حاليكه خود شما هم از اين موضوع آسيب ديده ايد.

ولي اين مورد بر روي زندگي شما مسلط نبوده است يا از طريق تبديل شدن شما به فرد مورد نظرتان يا انجام دادن كار دلخواه تان، از بين رفته است.

مدل راحت براي بدن
البته اين بدان معنا است كه در صورتيكه شما نسبت به بدن خودتان اضطراب زيادي داشته باشيد، احتمالا بتوانيد اضطراب موجود در دخترتان را از بين ببريد.

بخش زيادي از درك دختران نسبت به اين شرايط، از مادرشان ياد گرفته مي شود: در صورتي كه مادر وي در هر زماني نسبت به يك قسمت از لباس شكايت مي كند كه منجر به ايجاد ظاهر چاق براي وي مي شود، يا نگراني زيادي در رابطه با ظاهر جذاب تر دارد، دختر وي هم چنين ويژگي هايي پيدا خواهد كرد.

مادران به مدل نياز دارند و تا اندازه اي به راحتي بدن، پذيرش و قدرداني از مواردي نياز دارند كه بدنشان اجازه مي دهد تا انجام دهند.

اين مورد چيزي فراتر از غذا خوردن مي باشد – زمان هاي مربوط به وعده هاي غذايي بايد لذت بخش، زمان مربوط به خانواده و در رابطه با تغذيه باشد.

شما بايد دخترتان را تشويق كنيد كه غذاي سالمي بخورد و در رابطه با سالم بودن ديدگاه مثبتي داشته باشد.

ولي در صورتي كه شما در رابطه با نحوه بد بودن در صورت خوردن يك كيك كوچك صحبت كنيد يا بيان كنيد كه “بسيار خوب، اين غذا به صورت مستقيم به باسن من مي رود” – و من زناني را مي شناسم كه در تمامي زمان ها اين مورد را مي گويند – اين مورد براي آنها فايده اي نخواهد داشت.

در نظر داشتن پدر
دختران نياز دارند كه بازخوردهاي مثبتي را از پدرشان دريافت كنند؛ اين بازخوردها نه تنها بايد در رابطه با زيبايي آنها باشد، بلكه همچنين بايد در رابطه با ويژگي هايي باشد كه براي آنها اهميت دارند.

همچنين دختران نياز دارند كه حمايت پدرشان از همسرانشان را ببينند و اين كار با تا توجه به تمام ويژگي هايي كه اين زنان دارند، انجام بدهند.

البته والدين شرايط بسيار سختي در اين مرحله سني دخترانشان دارند، چرا كه دخترانشان در حال رشد مي باشند و آنها در اين مرحله نياز دارند كه مورد تشويق قرار بگيرند.

بنابراين من نمي خواهم بگويم كه انجام دادن اين كارها آسان مي باشد. اين كار سخت است، ولي به طور قطع قابل اجرا مي باشد.

اجتناب كردن از داشتن ويژگي هاي جنسي
يك بخش ديگري كه در رابطه با تصوير بدني مثبت – و در واقع براي داشتن يك تصوير كلي مثبت – مفيد مي باشد.

عبارت از محافظت كردن از دخترانتان براي به دست آوردن ويژگي هاي جذاب بيش از حد و قرار گرفتن تحت تاثير بخش هاي مربوط به فرهنگ مي باشد كه منجر به اذيت شدن بدن دختران مي شود.

اين مورد شامل هر چيزي مي باشد و از زير پوش هايي كه براي دختران كوچك فروخته مي شود و كارداشيان[1] در برنامه تلويزيوني و نمايش ها، آنها را به عنوان “آبدار” بيان مي كند.

در حالي كه اين مورد براي شما زيان دارد، تا مواردي كه شما به لب هاي خودتان تزريق مي كنيد، يا مواردي كه شما به دليل داشتن چهره جذاب مي توانيد به آن دسترسي داشته باشيد را شامل مي شود.

من معتقد نيستم كه “از موارد نشان داده شده در كانال هاي ديزني به صورت اكيد اجتناب كنيد”، ولي در صورتي كه دخترتان به همراه دوستانش چنين مواردي را مي بيند.

شما بايد به همراه دخترتان اين برنامه ها را ببيند و به آنها بفهمانيد كه لباس هاي پوشيده شده توسط آنها چقدر احتقانه مي باشد – در صورتي كه ناراحت كننده نباشد.

“واه، اين زن واقعا از پشت، يا بخاطر مو يا هر چيزي اذيت مي شود. آيا اين وضعيت ناراحت كننده نمي باشد؟ آيا فكر مي كنيد كه اين زن داراي يك ذهن عقلايي مي باشد؟”

منبع :تصوير ذهني درست از بدن دختر – اصول تربيتي دخترانروانشناسي كودك

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۵:۴۶:۰۰ | نگار
،

اختلال اضطراب اجتماعي- تشخيص و درمان فوبياي اجتماعي

معرفي
مضطرب بودن در برخي از شرايط اجتماعي يك مورد نرمالي مي باشد.

براي مثال، رفتن به يك ملاقات يا داشتن يك ارائه مي تواند منجر به ايجاد التهاب در شما شود.

ولي در اختلال اضطراب اجتماعي، كه همچنين فوبياي اجتماعي ناميده مي شود، تعاملات روزمره مي توانند منجر به ايجاد اضطراب، ترس، خود آگاهي و خجالت شوند، چرا كه شما نسبت به مسخره شدن و قضاوت شدن توسط ساير افراد ترس داريد.

در اختلال اضطراب اجتماعي، ترس و اضطراب مي تواند منجر به يك اجتنابي شود كه در زندگي شما اختلال ايجاد مي كند.

استرس هاي حاد مي توانند بر روي موارد روتين روزمره، كار، مدرسه و ساير فعاليت ها تاثيرگذار باشند.

اختلال اضطراب اجتماعي يك شرايط سلامت رواني مي باشد، ولي يادگيري مهارت هاي مقابله اي موجود در روان درماني و استفاده از داروها مي تواند به شما كمك كند تا اعتماد به نفس مناسبي به دست بياوريد و توانايي تعامل با ديگران را در خودتان افزايش دهيد.

علائم اختلال اضطراب اجتماعي
احساس خجالت يا ناراحتي در موقعيت هاي خاص، به خصوص در مورد كودكان، ضرورتا نشان دهنده يك اختلال اضطراب اجتماعي نمي باشند.

سطوح راحتي در موقعيت هاي اجتماعي متغير مي باشد كه بستگي به ويژگي هاي شخصيتي و تجارب زندگي دارد.

برخي از افراد به صورت طبيعي كم حرف هستند و ساير افراد داراي يك شخصيت برون گراتر و پرحرف تر هستند.

اختلال اضطراب اجتماعي بر خلاف نگراني هاي روزمره، شامل ترس، اضطراب و اجتنابي مي باشد كه در موارد روتين روزمره، كار ، مدرسه يا ساير فعاليت ها اختلال ايجاد مي كند.

معمولا اضطراب اجتماعي در دوران اوليه نوجواني شروع مي شود، هر چند كه برخي مواقع در سنين پايين تر يا در دوره بلوغ ايجاد مي شود.

علائم عاطفي و رفتاري
علائم و نشانه هاي اختلال اضطراب اجتماعي مي توانند شامل موارد زير باشند كه به صورت مستمر وجود دارند:

ترس نسبت به موقعيت هايي كه ممكن است شما در آن مورد قضاوت قرار بگيريد

نگراني در مورد خجالت زده شدن يا مورد اهانت قرار گرفتن

ترس شديد نسبت به تعامل و صحبت كردن با افراد بيگانه

ترس از اينكه افراد ديگري متوجه اضطراب شما شوند

ترس از علائم فيزيكي كه مي توانند منجر به ايجاد خجالت در شما شوند، همانند سرخ شدن، عرق كردن، لرزيدن يا داشتن يك صداي لرزان

اجتناب از انجام دادن برخي كارها يا صحبت كردن با افراد به دليل ترس از خجالت

اجتناب از موقعيت هايي كه ممكن است در آن مورد توجه قرار بگيريد

داشتن اضطراب در حين مشاركت در يك فعاليت يا اتفاق ترسناك

تحمل كردن يك موقعيت اجتماعي همراه با ترس يا اضطراب شديد

صرف كردن زمان خود براي تحليل عملكرد خودتان و شناسي نقاط ضعفتان در تعامل بعد از پشت سر گذاشتن موقعيت هاي هاي اجتماعي

انتظار داشتن بدترين نتيجه ممكن از يك تجربه منفي در يك موقعيت اجتماعي

در رابطه با كودكان، اضطراب مربوط به تعامل با بزرگسالان و همتايان مي تواند از طريق گريه كردن، داشتن كج خلقي و عصبانيت، چسبيدن به والدين يا امتناع از صحبت كردن در موقعيت هاي اجتماعي مشخص شود.

نوع عملكردي اختلال اضطراب اجتماعي در زماني ايجاد مي شود كه شما صرفا در طول صحبت كردن يا انجام دادن كاري به صورت علني، داراي اضطراب يا ترس شديدي باشيد، ولي در ساير موقعيت هاي اجتماعي چنين ترسي نداشته باشيد.

علائم فيزيكي فوبياي اجتماعي
علائم و نشانه هاي فيزيكي در برخي مواقع مي توانند همراه با اختلال اضطراب اجتماعي همراه باشند و مي توانند شامل موارد زير باشند:

سرخ شدن

ضربان شديد قلب

لرزيدن

عرق كردن

ناراحتي معده يا استفراغ

مشكل داشتن در تنفس

سرگيجه يا احساس افتادن

اين احساس كه ذهن شما منگ مي باشد

سفت شدگي عضلات

مركز مشاوره مگاروان
اجتناب از موقعيت هاي اجتماعي رايج
زماني كه شما دچار اختلال اضطراب اجتماعي مي شويد، تحمل كردن اين شرايط در موقعيت هاي زير براي شما طاقت فرسا خواهند بود:

تعامل داشتن با افراد ناآشنا يا غريبه ها

رفتن به مهماني ها يا انجمن هاي اجتماعي

رفتن به سر كار يا مدرسه

شروع كردن مكالمه

ايجاد يك ارتباط چشمي

قرار ملاقات گذاشتن

وارد شدن به يك اتاقي كه افرادي قبل از شما در آن نشسته اند

برگرداندن لوازم به يك مغازه

غذا خوردن در برابر ساير افراد

استفاده از يك اتاق استراحت عمومي

علائم اختلال اضطراب اجتماعي مي توانند در طول زمان تغيير كنند.

در صورتي كه شما با استرس يا درخواست هاي زيادي مواجه شويد، اين علائم مي توانند به صورت ناگهاني ايجاد شوند.

هر چند كه اجتناب از موقعيت هاي اجتماعي كه منجر به ايجاد اضطراب در شما مي شود.

مي تواند در بلند مدت احساس مناسبي را در شما ايجاد كند، ولي در صورتي كه شما به درمان مراجعه نكنيد، اضطراب شما مي تواند در طول يك دوره بلند مدت ادامه پيدا كند.

چه زماني بايد به يك پزشك مراجعه كرد؟
در صورتي كه شما به دليل خجالت كشيدن، نگران بودن يا درد داشتن از موقعيت هاي اجتماعي عادي ترس داشته باشيد يا از چنين موقعيت هايي اجتناب كنيد، حتما به يك پزشك يا يك متخصص سلامت روان مراجعه كنيد.

عوامل اختلال اضطراب اجتماعي
اختلال اضطراب اجتماعي همانند ساير شرايط سلامت باليني، مي تواند از طريق يك تعامل پيچيده مابين عوامل بيولوژيكي و محيط زيستي ايجاد شود. علل احتمالي اين اختلال عبارتند از:

ويژگي هاي ارثي.
اختلال هاي اضطراب تمايل دارند كه در محيط هاي خانوادگي ايجاد شوند.

با اين وجود، اين مورد هنوز مشخص نشده است كه چه مقداري از اين مشكل به دليل مسائل ژنتيكي ايجاد مي شوند و چه مقدار از آنها به دليل رفتارهاي ياد گرفته شده ايجاد مي شوند.

ساختار مغز.
يك ساختار در مغز كه به عنوان بادامه مغز[۱](Uh-MIG-dh-luh)  شناخته مي شود، مي تواند در كنترل كردن واكنش نسبت به ترس نقش داشته باشد.

افرادي كه داراي يك بادامه مغز بيش فعال هستند، ممكن است كه يك واكنش افزايش يافته اي نسبت به ترس داشته باشند و اين مورد منجر به ايجاد اضطراب در موقعيت هاي اجتماعي شود.

محيط.
اختلال اضطراب اجتماعي مي تواند يك رفتار يادگرفته شده باشد – برخي از افراد مي توانند بعد از تجربه كردن يك موقعيت اجتماعي ناراضي كننده يا خجالت آور، دچار اين شرايط شوند.

همچنين ممكن است كه يك ارتباطي مابين اختلال اضطراب اجتماعي و والديني وجود داشته باشد كه اين والدين هم منجر به ايجاد يك رفتار اضطرابي در موقعيت هاي اجتماعي مي شوند و هم بچه هاي خودشان را كنترل مي كنند يا بيش از حد از آنها محافظت مي كنند.

منبع:اختلال اضطراب اجتماعي- تشخيص و درمان فوبياي اجتماعيروانپزشك خوب

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۵:۴۳:۳۶ | نگار
،

مشكلات جنسي زنان – بد عملكردي جنسي زنانه

تشخيص بد عملكردي جنسي زنانه
پزشك شما به منظور تشخيص دادن بد عملكردي جنسي زنانه در شما مي تواند:

در رابطه با سابقه باليني و جنسي شما صحبت كند
ممكن است كه شما در حين بحث كردن در رابطه با مسائل شخصي با پزشكتان احساس اضطراب داشته باشيد، ولي بحث هاي جنسي شما عامل مهمي در بهزيستي شما مي باشند.

هر چقدر كه شما در مورد سابقه جنسي و مشكلات فعلي خودتان بيشتر صادق باشيد، شانس بهتري را براي پيدا كردن روش هاي درمان مشكلاتتان پيدا خواهيد كرد.

انجام دادن يك آزمايش لگني
در طول آزمايش، پزشك شما تغييرات فيزيكي را بررسي خواهد كرد كه بر روي لذت جنسي شما تاثير مي گذارند، مواردي از قبيل تنگي بافت هاي جنسي شما، كاهش انعطاف پذيري پوستي، زخم يا درد.

توصيه كردن آزمايش هاي خوني
پزشك شما مي تواند آزمايش هاي خوني را به شما توصيه كند تا شرايط سلامتي كه مي توانند منجر به بدعملكردي جنسي شوند را بررسي كنند.

 

همچنين پزشكتان مي تواند شما را به يك مشاور يا درمانگر متخصص در مشكلات جنسي و رابطه اي ارجاع دهد.

درمان
همواره اين موضوع را در نظر داشته باشيد كه بدعملكردي جنسي فقط در صورتي يك مشكل مي باشد كه منجر به اذيت شما شود.

در صورتي كه اين مورد شما را اذيت نكند، هيچ نيازي به درمان نخواهد بود.

به دليل اينكه بدعملكردي هاي جنسي زنانه مي توانند علل و علائم محتمل زيادي داشته باشند، روش هاي درماني متفاوتي براي رفع آنها وجود دارد.

ارتباط برقرار كردن با نگراني ها و همچنين شناخت بدن و واكنش جنسي نرمال آن اهميت زيادي براي شما دارند.

همچنين هدف شما از زندگي جنسي يك عامل مهمي در انتخاب روش درمان و همچنين ارزيابي موثر بودن آن براي شما مي باشد.

زنان داراي نگراني هاي جنسي، در اغلب مواقع از رهيافت هاي درماني تركيبي استفاده مي كنند.

اين رهيافت ها شرايط باليني را به همراه مشكلات رابطه اي و عاطفي بررسي مي كنند.

درمان غيرباليني براي بدعملكردي جنسي زنانه
به منظور درمان بدعملكردي جنسي، پزشك شما مي تواند استراتژي هاي زير را توصيه كند:

صحبت كردن و گوش دادن:
 ارتباط آزاد با همسرتان، منجر به ايجاد يك دنياي متفاوتي از رضايت جنسي براي شما مي شود. حتي در صورتي كه شما به صحبت كردن در رابطه با مواردي كه دوست داريد و مواردي كه دوست نداريد، عادت نكرده باشيد، يادگيري روش هاي غير درماني و ايجاد بازخورد، منجر به افزايش سطح رابطه صميمي شما خواهد شد.

اجراي رفتارهاي سبك زندگي سالم.
مصرف الكل را متوقف كنيد – مصرف بيش از حد الكل مي تواند منجر به كند شدن پاسخ دهي جنسي شما شود.

از نظر فيزيكي فعال باشيد – فعاليت فيزيكي منظم مي تواند استقامت شما را افزايش دهد و وضعيت رواني شما را بهبود بخشد و در نتيجه احساسات عاطفي شما را افزايش دهد.

روش هاي كاهش استرس را ياد بگيريد تا در نتيجه آن بتوانيد بر روي تجارب جنسي متمركز شويد و از آن لذت ببريد.

مراجعه به مشاوره.
با يك مشاور يا درمانگري كه در مشكلات جنسي و رابطه اي متخصص مي باشد، صحبت كنيد.

درمان در اغلب مواقع شامل آموزش در رابطه با نحوه بهينه سازي پاسخ جنسي بدنتان، روش هاي افزايش رابطه صميمي با همسرتان و توصيه هاي مربوط به خواندن مطالب مربوط به ازدواج و تمرينات زوجين مي باشد.

استفاده كردن از يك روغن.
در صورتي كه شما داراي خشكي واژني يا درد در طول رابطه جنسي باشيد، استفاده از ليز كننده واژني در طول آميزش مي تواند به شما كمك كند.

استفاده از يك وسيله.
انگيختگي مي تواند از طريق تحريك چوچوله افزايش يابد. براي ايجاد تحريك چوچوله اي از يك ويبراتور استفاده كنيد.

مركز مشاوره مگاروان
درمان باليني براي مشكلات جنسي زنان
درمان موثر براي بدعملكردي جنسي در اغلب مواقع شامل شناسايي شرايط باليني مربوطه و تغييرات هورموني مي باشد.

پزشك شما مي تواند تغيير يك دارو مصرفي را توصيه كند و يا اينكه يك داروي جديدي را تجويز كند.

روش درمان بدعملكردي جنسي زنانه داراي يك عامل هورموني، مي تواند شامل موارد زير باشد:

استروژن درماني[۱].
استروژن درماني موضعي به صورت حلقه، كرم يا قرص واژني مي باشد.

اين روش درمان از طريق بهبود افزايش انعطاف پذيري و كشيدگي طبيعي واژني، منجر به افزايش جريان خوني و افزايش ليزندگي مي شود.

ريسك هاي مربوط به هورمون درماني بر اساس سن شما، ريسك مربوط به مشكلات سلامتي در شما همانند بيماري رگ خوني و قلبي و سرطان، دوز و نوع هورمون و تزريق استروژن به صورت تنها يا به همراه پروژستين[۲] (هورمون مربوط به قبل از دوره حاملگي)، بستگي دارد.

در رابطه با مزايا و ريسك هاي اين روش درمان با پزشكتان صحبت كنيد.

در برخي موارد ممكن است نياز باشد كه يك پزشك از نزديك به هورمون درماني نظارت كند.

اوسپميفن (اوسفنا)[۳].
 اين دارو يك تعديل كننده و گيرنده استروژن انتخابي مي باشد.

اين دارو به زنان داراي لاغري ملتهب واژني كمك مي كند تا دردشان در طول رابطه جنسي كاهش يابد.

آندروژن درماني[۴].
 اندروژن ها شامل تستوسترون[۵] مي باشند.

تستوسترون نقش مهمي را در عملكرد جنسي سالم زنان و همچنين مردان ايفا مي كند، هر چند كه زنان سطح پاييني از تستوسترون را دارند.

استفاده از آندروژن درماني براي بدعملكردي جنسي، يك موضوع بحث برانگيز مي باشد.

برخي از مطالعات صورت گرفته فوايد اين روش را براي زنان داراي سطح تستوسترون پايين و داراي بدعملكردي جنسي نشان داده اند؛

اين در حالي است كه مطالعات ديگر فوايد محدود يا بي فايده بودن اين روش را نشان داده اند.

فليبانسرين (آدي)[۶].
فليبانسرين كه در ابتدا به عنوان يك داروي ضد افسردگي معرفي شد، به عنوان يك روش درمان براي تمايل جنسي كم در زنان قرار گرفته در دوره قبل از يائسگي، مورد تاييد اداره غذا و دارو قرار گرفته است.

 

آدي به عنوان يك قرص روزانه مي تواند تحريك جنسي را در زناني تقويت كند كه تمايل جنسي پايين را تجربه مي كنند و اين شرايط براي آنها ناراحت كننده مي باشد.

تاثيرات جدي بالقوه شامل فشار خون پايين، بي خوابي، تهوع، خستگي، سرگيجه و غش كردن مي باشد، به خصوص در صورتي كه اين دارو به همراه الكل مورد استفاده قرار بگيرد.

كارشناسان توصيه مي كنند در صورتي كه شما بعد از گذشت هشت هفته متوجه هيچ نوع پيشرفتي در تحريك جنسي تان نشده باشيد، مصرف داروي خودتان را متوقف كنيد.

روش هاي درمان بالقوه كه به تحقيقات بيشتري نياز دارند
قبل از اينكه عوامل بيان شده در زير براي درمان بدعملكردي جنسي زنانه توصيه شوند، نياز است كه تحقيقات بيشتري در رابطه با آنها صورت بگيرد:

تيبولون[۷].
تيبولون يك داروي استروئيدي تركيبي مي باشد كه در اروپا و استراليا براي درمان پوكي استخوان قبل از يائسگي به كار گرفته مي شود.

به دليل افزايش نگراني هاي مربوط به سرطان سينه و سكته در زنان مصرف كننده تيبولون، اداره غذا و دارو مجوز لازم را براي استفاده از اين دارو را در ايالات متحده نداده است.

بازدارنده هاي فوسفوديستراس[۸].
 اثبات شده است كه اين گروه دارويي در درمان بدعملكردي نعوظي در مردان موثر مي باشد، ولي اين دارو عمكلرد مناسبي در درمان بدعملكرد جنسي زنانه ندارد.

مطالعاتي كه كارايي اين دارو را در زنان مورد بررسي قرار مي دهند، نتايج ناسازگاري را نشان داده اند.

يك دارو، سيلدنافيل (رواتيو، وياگرا)[۹]،

مي تواند براي برخي از زنان كه در نتيجه مصرف بازدارنده هاي مصرف مجدد سروتنين انتخابي[۱۰] (SSRI ها) به عنوان يك گروه دارويي كه براي درمان افسردگي به كار گرفته مي شود، دچار بدعملكردي جنسي شده اند، مفيد باشد.

در صورتي كه شما براي انژين[۱۱] – يك نوع درد سينه كه به دليل كاهش جريان خوني به قلب ايجاد مي شود – از نيتروگليسيرين استفاده مي كند، نبايد سيلدنافيل را مورد استفاده قرار دهيد.

مسائل مربوط به بدعملكردي جنسي زنان در اغلب مواقع عبارت از مسائل پيچيده اي مي باشند.

اين پيچيدگي تا حدي است كه در صورت حل نشدن ساير عوامل عاطفي يا اجتماعي، بهترين داروها هم هيچ نوع كارايي در رابطه با اين مشكلات نخواهند داشت.

سبك زندگي و روش هاي درمان خانگي
به منظور تقويت سلامت جنسي خودتان، يك سري روش هايي را پيدا كنيد كه با تمايلات جنسي شما مناسب باشند، منجر به افزايش عزت نفس شما شوند و بدن شما آن را بپذيرد.

سعي كنيد كه از رفتارهاي سبك زندگي سالم بيان شده در زير استفاده كنيد:

از مصرف الكل زياد اجتناب كنيد.
مصرف بيش از حد الكل منجر به كند شدن پاسخ دهي جنسي شما مي شود.

سيگار نكشيد.
سيگار كشيدن منجر به محدود شدن جريان خون در سرتاسر بدن مي شود.

در نتيجه خون كمتري به ارگان هاي جنسي شما مي رسد و باعث مي شود كه شما كاهش تحريك جنسي و كاهش پاسخ ارگاسمي را تجربه كنيد.

از نظر فيزيكي فعال بمانيد.
ورزش اروبيك منظم منجر به افزايش استقامت شما مي شود، تصوير بدني شما را بهبود مي دهد و وضعيت رواني شما را بهتر مي كند.

اين كار باعث مي شود كه شما در اغلب مواقع، احساس عاطفي بهتري داشته باشيد.

يك زماني را صرف رفاه و ريلكس شدن كنيد.
روش هاي مربوط به كاهش استرس را ياد شبگيريد و به خودتان اجازه بدهيد تا در وسط استرس هاي مربوط به زندگي روزمره، ريلكس باشيد.

ريلكس شدن مي تواند توانايي شما را براي متمركز شدن بر روي تجارب جنسي افزايش دهد و به شما كمك كند كه به يك تحريك و ارگاسم رضايت بخشي دست پيدا كنيد.

منبع :مشكلات جنسي زنان – بد عملكردي جنسي زنانهروانپزشك خوب

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۵:۴۱:۴۷ | نگار
،

نحوه تعيين ارزش خانه در ايران و كشورهاي ديگر و دليل اهميت داشتن آن

نحوه تعيين ارزش خانه در ايران، آمريكا و اروپا و دليل اهميت داشتن آن در اين نوشتار آمده است.

به منظور تعيين ارزش از ابزارهاي آنلاين، دارايي هاي قابل مقايسه و ارزشيابي ها استفاده كنيد و همانند يك فرد حرفه اي بخريد، بفروشيد يا سرمايه گذاري جديدي انجام دهيد.

آيا براي تعيين ارزش خانه خودتان – يا ارزش خانه اي كه مي خواهيد بخريد – دچار مشكل شده ايد؟
پاسخ كوتاه اين سوال راحت مي باشد:

ارزش يك خانه برابر با مقدار پرداختي است كه يك فرد براي خريد آن خواهد پرداخت.

پاسخ طولاني بستگي به بازار و طرف مورد سوال دارد كه مي تواند يك وام دهنده، يك عامل يا يك ارزيابي كننده ماليات استان يا ايالت باشد.

سوالي كه در اين بحث مطرح مي شود، عبارت از اين است كه چه عواملي در ايجاد ديدگاه آنها تاثيرگذار هستند؟

آشنا بودن با نحوه محاسبه ارزش خانه خودتان با كمك ابزارهاي آنلاين و متخصصان آموزش ديده، يك روش بهتري براي آماده شدن به منظور خريد، فروش، افزايش سرمايه، استفاده از ارزش خانه خودتان به عنوان يك سرمايه، يا حتي چانه زني براي پرداخت ماليات دارايي كمتر مي باشد.

همچنين اين مورد منجر به داشتن يك تصوير و درك از سلامت مالي كلي مي شود.

بر اساس نتايج به دست آمده از ارزيابي نردوالت[۱] كه به صورت آنلاين و توسط موسسه هريس پول[۲]  و در آگوست ۲۰۱۸ صورت گرفت، تقريبا سه چهارم (۷۳ درصد) از آمريكاييها معتقدند كه آگاهي داشتن نسبت به ارزش خانه هايشان، دقيقا به خاطر همين دليل بيان شده يك عامل مهمي مي باشد.  

در ادامه پنج روش براي تعيين ارزش خانه آورده شده است.

نحوه تعيين ارزش خانه در ايران و كشورهاي ديگر و دليل اهميت داشتن آن
نحوه تعيين ارزش خانه در ايران و كشورهاي ديگر و دليل اهميت داشتن آن
نحوه مشخص كردن ارزش خانه
۱-استفاده كردن از ابزارهاي ارزش گذاري آنلاين
روش ارزشگذاري در آمريكا و كشور هاي اروپايي
جستجوي عبارت “ارزش خانه من چقدر است؟” به صورت آنلاين، چند تخمين زننده ارزش خانه را نشان خواهد داد.

در حقيقت بر اساس ارزيابي صورت گرفته، ۲۲% از صاحبان خانه در آمريكا ارزش خانه هاي خودشان را با استفاده از تخمين زننده هاي آنلاين تخمين مي زنند.

اصطلاح فني مورد استفاده براي اين ابزارها عبارت از مدل ارزش گذاري خودكار[۳] (AVM) مي باشد و معمولا از طريق وام دهنده ها يا سايت هاي املاك ، همانند زيلو و ردفين[۴] ارائه مي شوند.

اين ابزارها با استفاده از ثبت هاي عمومي همانند مبادلات دارايي، سال ساخت خانه و ارزيابي هاي مالياتي به همراه مدل بندي رياضي، تلاش مي كنند تا ارزش خانه شما را بر مبناي خريد و فروش هاي اخير و ليست قيمت هاي موجود در منطقه شما پيشبيني كنند.

دويد راسموسن[۵]، نائب رئيس سابق عمليات وروس استست سولوشن[۶] معتقد است كه

“اكثر AVM هاي مربوط به سايت هاي املاك ، معمولا داراي فعاليت بازاريابي مي باشند و منجر به ايجاد قيمت هاي مورد هدف مي شوند.

وظيفه اين سايت ها عبارت از برگرداندن يك ارزشي مي باشد كه تقريبا براي ساير دارايي ها وجود داد و حتي اين كار را با اطلاعات محدود انجام مي دهد .”

AVM هاي مورد استفاده توسط وام گيرندگان و متخصصان املاك متفاوت مي باشند.
اين ابزارها به عنوان يك “امتياز اطمينان” مورد استفاده قرار مي گيرند تا بر اساس تفكر ارائه دهنده AVM، ميزان نزديك بودن تخمين صورت گرفته را با ارزش بازاري نشان دهد.

براي مثال، يك امتياز اطمينان ۹۰% به اين معنا مي باشد كه تخمين صورت گرفته در چارچوب ۱۰% از ارزش بازار مي باشد، هر چند كه هر يك از AVM ها يك روش منحصر به فردي براي محاسبه اطمينان دارند.

راسمن معتقد است كه درجات تخصصي AVM ها همراه با امتيازهايي بالايي كه با دقت مرتبط است، با استفاده از سايت هاي املاك به دست مي آيد.

ولي شما براي داشتن يك ديدگاه مناسب نسبت به هر يك از ارزش گذاري هاي آنلاين، بايد با كارشناس املاك محلي صحبت كنيد.

ارزشگذاري زمين در ايران
در ايران مي توانيد از سايت كيليد، شيپور، ديوار و سايت هايي از اين قبيل قيمت حدودي ملك را تخمين بزنيد.

دادگستري و شهرداري هم كارشناساني دارند كه وظيفه قيمت گذاري زمين و ملك را دارند.

با سايت و مراكز مشاوره ملكي و مشاوره حقوقي آشنا شويد.

مولفه دوم نحوه تعيين ارزش خانه ، تحليل بازار به صورت تطبيقي است.

۲-يك تحليل بازار تطبيقي به دست بياوريد
زماني كه شما براي يك تحقيق گسترده در مورد ارزش خانه آمادگي داشته باشيد، شما مي توانيد از كارمندان املاك محلي بخواهيد تا يك تحليل بازار تطبيقي[۷] يا CMA را در اختيار شما قرار دهند.

هر چند كه يك CMA همانند ارزشيابي تخصص دقيق نمي باشد، ولي نشان دهنده ارزيابي يك عامل از خانه و بازار مي باشد تا يك تخميني را از ارزش ارائه بدهد، به خصوص براي اهدافي كه در بالا بيان شده اند.

عوامل املاك محلي مي توانند با دريافت يك هزينه محدود يا به صورت رايگان، يك CMA را در اختيار شما قرار دهند، ولي بايد نسبت به اين نكته هوشيار باشيد كه:

شايد آنها اين كار را با هدف تبديل شدن به عامل فروش شما انجام بدهند.

۳-استفاده از حساب گر شاخص قيمت خانه FHFA در نحوه تعيين ارزش خانه
در صورتي كه نسبت به استفاده از AVM ها شك داشته باشيد، ولي همچنان بخواهيد يك تخمين سريعي از ارزش خانه خودتان داشته باشيد.

حساب گر شاخص قيمت خانه[۸] مربوط به آژانس تامين مالي مسكن فدرال، يك رهيافت علمي تري را مورد استفاده قرار مي دهد كه مي توانيد از آن استفاده كنيد.

اقتصاد دان قبلي FHFA، ويل دورنر[۹] معتقد است كه اين ابزار ها از “روش فروش هاي مكرر” استفاده مي كنند.

FHFA كه از اطلاعات مربوط به ميليون ها مبادلات رهني استفاده مي كند كه از سال ۱۹۷۰ به بعد جمع آوري شده اند، ميزان تغيير ارزش خانه را از يك فروش تا فروش بعدي نشان مي دهد.

اين نرم افزار در مرحله بعدي از اين اطلاعات براي تخمين نحوه نوسان ارزش ها در يك بازار مشخص استفاده مي كند.

“حساب گر HPI يك روش راحتي براي مشاهده ميزان ارزش خانه شما در طول زمان مي باشد.”

نحوه محاسبه ارزش خانه از نظر ويل دورنر، اقتصاد دان سابق FHFA
اين شرايط فوق العاده است.

بسيار خوب، به ياد داشته باشيد كه حساب گر HPI قرارداد هاي مربوط به رهن خانه ها را بررسي مي كند (وام هايي كه كمتر از ۴۸۴۳۵۰ دلار و بيشتر از ۷۲۶۵۲۵ دلار و در بخش هزينه بالا قرار داشته باشند) و به صورت فصلي يا با توجه به تورم موجود، تعديل پيدا نكرده است.

دورنر معتقد است كه همچنين “در صورتي كه شما يك وام قراردي و تطبيق داده شده داشته باشيد، حساب گر HPI يك روش آساني براي تخمين ارزش خانه شما در طول زمان مي باشد.”

۳-استخدام كردن يك ارزياب متخصص و يا يك بنگاه
وام دهندگان قبل از موافقت با يك رهن، نياز به يك ارزيابي دارند، ولي شما هم مي توانيد همانند مالك دارايي يك ارزياب را استخدام كنيد تا ارزش خانه را در هر زماني ارزيابي كند.

بر اساس ارزيابي صورت گرفته، بيش از يك چهارم (۲۸%) مالكان خانه در ايالات متحده، ارزش خانه خودشان را با استفاده از يك ارزياب تعيين مي كنند.

ريان لاندكوئيست[۱۰]، مالك شركت ارزيابي موجود در كارميشل، كاليفرنيا، معتقد است كه “شغل من به عنوان يك ارزياب عبارت از تعيين ارزش بر اساس نيازهاي مشتري ام مي باشد.

برخي مواقع مشتري ها ارزش موجود را در تاريخ هاي گذشته و برخي ديگر ارزش بازاري جاري را مي خواهند تا در مورد افزايش سرمايه گذاري يا خريد تصميم گيري كنند.”

ارزياب ها در كنار موارد ديگري كه ارزيابي مي كنند، موارد زير را هم مورد ارزيابي قرار مي دهند:

بازار: منطقه، شهر و همسايگي كه خانه در آنجا قرار دارد.
دارايي: مشخصات خانه، كه شامل پيشرفت ها و زميني مي باشد كه خانه در آن قرار دارد.
دارايي هاي قابل مقايسه: فروش ها، فهرست ها، محل هاي خالي، هزينه، استهلاك، و ساير عوامل مربوط به خانه هاي مشابه در همان بازار.
اين اطلاعات تركيب مي شوند تا يك نظر نهايي را در مورد ارزش خانه ايجاد كنند و به صورت گزارش رسمي ارائه داده مي شوند.

در ايران مي توانيد از طريق روزنامه و يا املاك ، از يك كارشناس ملكي كمك بگيريد.

معيار ديگر نحوه تعيين ارزش خانه ، ارزيابي دارايي و مقايسه آن است.

منبع :نحوه تعيين ارزش خانه در ايران و كشورهاي ديگر و دليل اهميت داشتن آنكانون مشاوران ايران

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۵:۳۸:۵۹ | نگار
،

وكيل خوب با اين ويژگي ها متمايز مي شود

ويژگي هايي كه در انتخاب وكيل خوب بايد مدنظر داشته باشيد.

يا مهارت هايي كه شما براي شغل ايده آل خودتان نياز داريد، عبارت از مواردي مي باشند كه مي توانيد بر روي آنها كار كنيد و وضعيت آنها را در طول زمان بهبود بخشيد.

همانطور كه كارشناسان بيان كرده اند: تمرين منجر به كامل شدن مي شود!

در ادامه يك سري نكاتي بيان شده است كه شما در صورت تمايل براي تبديل شدن به يك وكيل خوب بايد آنها را مد نظر داشته باشيد.

وكيل خوب با اين ويژگي ها متمايز مي شود
وكيل خوب با اين ويژگي ها متمايز مي شود
۱-مهارت هاي ارتباطي مناسب
يك وكيل بايد بتواند به صورت شمرده و ماهرانه صحبت كند، داراي مهارت هاي ارتباط نوشتاري مناسبي باشد و همچنين يك گوش كننده خوبي باشد.

مهارت هاي گفتار عمومي خوب يك مورد ضروردي براي داشتن يك بيان متقاعد كننده در دادگاه و قبل از هيات منصفه و قضات مي باشد.

مهارت هاي ارتباطي و گفتاري مي توانند در طول مطالعه شما و از طريق شركت كردن در فعاليت هايي از قبيل خطابه و مناظره يا گفتار عمومي بهبود يابند.

همچنين يك وكيل خوب بايد بتواند به صورت شفاف، متقاعد كننده و مختصر بنويسد، چرا كه بايد اسناد قانوني مختلفي را ايجاد كند.

ولي تمامي مهارت هاي مورد نياز براي يك وكيل مناسب، به توانايي فرافكني وي محدود نمي باشد.

به منظور اينكه وكيل بتواند گفته هاي موكل خودش را تحليل كند يا از فرآيند مربوط به يك شهادت يا مدرك پيچيده اي تبعيت كند، بايد داراي مهارت هاي شنيداري مناسبي باشد.

۲-قوه داوري يك ويژگي بارز براي وكيل خوب است
توانايي به دست آوردن نتيجه گيري ها يا فرضيات منطقي و معقول از اطلاعات محدود، ضرورت قابل توجهي براي يك وكيل دارد.

همچنين شما بايد بتوانيد اين داوري ها را به صورت انتقادي بررسي كنيد، تا بتوانيد نقاط ضعف بالقوه را در بحث و در استدلال هاي خودتان پيش بيني كرده و آنها را رفع كنيد.

به طور مشابه، شما بايد بتوانيد نقاط ضعف مربوط به استدلال مخالف را پيدا بكنيد.

همچنين قطعيت يك بخشي از داوري مي باشد. حكم هاي داوري مهم زيادي وجود خواهند داشت كه بايد بدون هيچ نوع تبعيضي صادر شوند.

۳-مهارت هاي تحليلي
هر دو بخش مطالعه و بكار گيري قانون، شامل حجم زيادي از اطلاعات مي باشند، بنابراين اين حجم از اطلاعات بايد به اطلاعات قابل مديريت و منطقي تبديل شوند.

در برخي مواقع بيش از يك نتيجه گيري منطقي وجود دارد يا براي حل يك موقعيت، بيش از يك قانون قابل اعمال وجود دارد.

از اين رو يك وكيل بايد داراي مهارت هاي ارزيابي مناسبي باشد تا بتواند مناسب ترين مورد را انتخاب كنيد.

۴-مهارت هاي تحقيقي
به طور مشابه، داشتن توانايي لازم براي تحقيق سريع و موثر يك بخش ضروري در شناخت موكلان، نيازهاي آنها و آماده كردن استراتژي هاي قانوني مي باشد.

آماده سازي استراتژي هاي قانوني نياز به جمع آوري و درك مقادير زيادي از اطلاعات دارد، كه در مراحل بعدي بايد به اطلاعات قابل مديريت و مفيد تبديل شوند.

۵-مهارت هاي مردمي و اجتماعي وكيل خوب
قانون يك تكنيك انتزاعي مي باشد. صرفنظر از ميزان شايسته بودن عملكرد افراد، يك وكيل در پايان هر روز به منظور تامين منافع افراد با آنها همكاري مي كند و يك سري تصميماتي مي گيرد كه اين تصميمات مي توانند بر روي زندگي هاي اين افراد تاثيرگذار باشند.

وكلا بايد باشخصيت و متقاعد كننده باشند و همچنين بتوانند يك برداشت مناسبي از ساير افراد داشته باشند.

اين توانايي به آنها اجازه مي دهد تا بتوانند واكنش هاي قضات و ميزات صداقت شاهدان را بسنجند.

اين شرايط به آنها كمك مي كند تا يك رهيافت مناسبي را براي به دست آوردن نتايج دلخواه مورد استفاده قرار دهند:

يا موكل ها توصيه هاي بيان شده را مي پذيرند و يا اينكه به يك مذاكره مناسب با طرف هاي مقابل دست پيدا مي كنند.

مهارت هاي مردمي و اجتماعي وكيل خوب
مهارت هاي مردمي و اجتماعي وكيل خوب
۶-پشتكار
“پشتكار يك مسابقه طولاني مدت نيست؛ بلكه عبارت از مسابقات كوتاه مدتي مي باشد كه يكي پس از ديگري برگزار مي شود.

” حتي مطالعه براي تبديل شدن به يك وكيل نياز به پشتكار و تعهدات زيادي دارد – كه حتي قبل از شروع كار خودش هم به پشتكار و تعهدات زيادي نياز دارد!

معمولا وكيل يك دوره تحصيلي حقوق در دوره ليسانس، يك LPC  و بعدا يك دوره كارورزي را پشت سر مي گذارد تا بتواند صلاحيت و تخصص لازم را به دست بياورد.

همچنين اكثر وكلا يك طرح كار يا يك نوع ديگري از تجربه كاري را پشت سر مي گذارند.

در حين كار كردن بر روي يك مورد، شما بايد پشتكار لازم را براي تكميل كردن كارتان داشته باشيد تا بتوانيد به يك پايان موفقي دست پيدا كنيد.

منبع :وكيل خوب با اين ويژگي ها متمايز مي شودكانون مشاوران ايران

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۵:۳۶:۱۴ | نگار
،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 6
بازديد ديروز : 8
بازديد كل : 233

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان