سلامت روان

سلامت روان

سلامت روانTel:88-0000-0000

مشاوره پيش از طلاق – رويارويي با خنجر جدايي

مقابله با طلاق و جدايي
در زماني كه با طلاق و جدايي مقابله مي كنيد و نياز به مشاوره پيش از طلاق و جدايي داريد:

در يك رابطه خوبي يا در يك رابطه بد، پيدا كردن مواردي كه منجر به ايجاد احساس مناسبي در شما مي شوند، اهميت پيدا مي كند.

يك سري مواردي وجود دارند كه مي توانيد انجام بدهيد تا در فرآيند درمان مفيد باشند و به شما كمك كنند تا با جدايي رابطه مقابله كنيد.

مشاوره پيش از طلاق - رويارويي با خنجر جدايي
مشاوره پيش از طلاق – رويارويي با خنجر جدايي
اين مقاله مي تواند براي شرايط زير مناسب باشد:
رابطه شما در حال جدايي مي باشد
طلاق و جدايي را تجربه كرده باشيد
براي زمان مربوط به خاتمه دادن به يك رابطه، دنبال پيدا كردن استراتژي هاي مقابله اي باشيد
در حال ايجاد يك رابطه بد باشيد.
نياز به مشاوره پيش از طلاق داريد
اصول مربوط به مقابله با طلاق و جدايي
بله، جدايي در يك رابطه سخت مي باشد.

زماني كه يك رابطه خاتمه پيدا مي كند، احساس زيان داشتن يك مورد نرمالي مي باشد، چرا كه يك مورد مهمي از زندگي شما حذف مي شود.

ولي يك سري مواردي وجود دارند كه با انجام دادن آن مي توانيد احساس بهتري داشته باشيد.

يك زماني را صرف بهبود يافتن بكنيد
توافق كردن بر روي اتفاقات صورت گرفته به راحتي امكان پذير نمي باشد.

انتظار نداشته باشد كه به صورت اتوماتيك وار به سلامت قبلي خودتان برگرديد.

اين مورد را بپذيريد كه روزهاي خوب و بدي خواهيد داشت، ولي شرايط شما در نهايت مي تواند بهتر شود.

اعتماد خودتان را دوباره بدست بياوريد
يك زماني را صرف انجام دادن كارهايي بكنيد كه از انجام دادن آنها لذت مي بريد – چه در صورتي كه اينكار بودن در كنار دوستان، با هم فيلم ديدن، پخت يك وعده غذايي خوب يا داشتن يك پياده روي طولاني مدت مي باشد.

اين كار را سخت نگيريد و با خودتان مهربان باشيد.

مشاوره پيش از طلاق - رويارويي با خنجر جدايي- رويارويي با جدايي
مشاوره پيش از طلاق – رويارويي با خنجر جدايي- رويارويي با جدايي
به الكل يا مواد وابسته نباشيد
ترك كردن الكل يا مواد و از بين بردن احساسات خودتان مي تواند اغوا كننده باشد.

ولي در نهايت اين مورد منجر به بدتر شدن وضعيت مي شود و در زماني كه انگيزه اوليه موجود از بين مي رود، حتي احساس پشيماني هم خواهيد داشت.

يك مورد روتين را به صورت ثابت انجام دهيد
در طول جدايي، اين احساس را خواهيد كرد كه يك فرش از زير پاي شما كشيده شده باشد.

به منظور بدست آوردن احساس كنترل، خودتان يك مورد روتيني را مشخص كنيد.

اين مورد روتين مي تواند به سادگي دوش گرفتن قبل از خواب در طول هر شب، يا تنظيم زنگ هشدار براي هر روز در ساعت ۸ صبح باشد – اين كارها كمك خواهد كرد تا شما به صورت پايداري به زندگي روزمره خودتان برگرديد.

خودتان را بيان كنيد
داشتن احساس تنهايي بعد از جدايي رابطه يك مورد رايجي مي باشد و مي تواند به شما كمك كند تا با استفاده از يك روش راحتي تنهايي خودتان را بيان كنيد.

اين مورد مي تواند از طريق نوشتن يك يادداشت روزنامه اي، گوش دادن به آهنگ هاي محبوب خودتان، داشتن زمان هاي استراحت، يا صحبت كردن با دوستان يا اعضاي خانواده باشد.

شما از طريق موافقت بر روي موارد اتفاق افتاده مي توانيد بهبود يابيد و پيشرفت كنيد.

ساير چالش هاي مربوط به جدايي يك رابطه
ترك كردن يك رابطه بد
زماني كه يك رابطه بدي خاتمه پيدا مي كند، داشتن احساس عصبانيت، مورد خيانت واقع شدن و يك سري از احساسات ديگر نرمال مي باشد.

همواره يك نوع احساس “آيا من بايد مطلع مي بودم؟

” يا “آيا اين مورد در رابطه بعدي من هم وجود خواهد داشت؟” را خواهيد داشت.

زماني كه شما يك نوع احساس عادي و اعتماد به نفس نداشته باشيد، اين نوع تفكرات همواره وجود خواهند داشت.

حل كردن مشكلات مربوط به اعتماد با كمك مشاوره پيش از طلاق
بعد از تجربه كردن يك رابطه بد، سخت گيري در اعتماد نسبت به ديگران يك مورد عادي خواهد بود.

از اين زمان براي منعكس كردن انتخاب هاي خودتان استفاده كنيد و موارد مهمي كه در رابطه شما وجود دارند را مشخص كنيد.

يك روش مناسب براي نحوه پيش رفتن به سمت روابط آينده عبارت از پذيرش اشتباهاتي مي باشد كه شما در آخرين مورد انجام داده ايد.

ولي نسبت به خودتان سخت گير نباشيد و زمان خودتان را فقط صرف شناخت ترس ها و احساسات خودتان بكنيد.

منبع :مشاوره پيش از طلاق – رويارويي با خنجر جدايي-مشاوره

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۵:۳۳:۳۸ | نگار
،

تعرض جنسي يا تجاوز جنسي – از پيشگيري تا درمان

تعرض جنسي مي تواند شامل طيف وسيعي از رفتارهاي جنسي از نوازش گرفته تا رفتارهاي جنسي غير ارادي باشد كه فرد به صورت ناخواسته در آن ها مشاركت داده مي شود.

اين قبيل رفتارها مجبور كردن فرد به مشاهده ي ****وگرافي را نيز شامل مي شود.

تعرضات مي تواند جنبه ي جسمي و يا رواني داشته باشد و فرد را تا مدت هاي زيادي تحت تاثير قرار دهند.

اين قبيل رفتارها در گروه هاي متنوعي از زنان، نوجوانان و كودكان اتفاق مي افتد و كمبود آموزش هاي پيشگيرانه ي لازم مي تواند زمينه ي بروز آن ها را بيشتر كند.

تعرض جنسي يا تجاوز جنسي - از پيشگيري تا درمان
تعرض جنسي يا تجاوز جنسي – از پيشگيري تا درمان
تعرضات جنسي چه تاثيري بر قرباني دارد؟
قرار گرفتن در معرض تعرضات مي تواند تاثيرات دراز مدت فراواني بر فرد داشته باشد.

به ميزاني كه شدت تعرض بيشتر و سن قرباني كمتر باشد، تبعات تعرض مي تواند وخيم تر باشد و درمان را دشوار تر كند.

از جمله شايع ترين تبعات تعرض جنسي مي توان به موارد زير اشاره كرد:
از نظر مشاور كو شايع ترين تبعات تعرض جنسي مي توان به موارد زير اشاره كرد:

احساس شرم و خجالت
احساس گناه
احساس خشم و انتقام
احساس تنهايي و بي پناهي
بروز افكار خودكشي و اقدام به خودكشي
اختلالات شخصيتي از جمله اختلال شخصيت مرزي
افسردگي مزمن
اختلال استرس پس از سانحه
حاملگي و آسيب هاي جسمي
آنچه لازم است قربانيان تجاوز جنسي بدانند
متاسفانه درصد زيادي از قربانيان تجاوز جنسي را زنان و كودكان تشكيل مي دهند.

به همين دليل آشنايي با آموزش هاي لازم در اين زمنيه كاملا ضروري است.

آنچه لازم است قربانيان تجاوز جنسي بدانند
آنچه لازم است قربانيان تجاوز جنسي بدانند
در مورد تجربه ي خود صحبت كنيد.
صحبت كردن در مورد تجارب دردناك گذشته تاثير بسيار زيادي در كاهش درد و جراحت رواني تان دارد.

در حقيقت تا زماني كه تجارب آزار دهنده را به عنوان رازي مگو در نزد خود نگه داريد به آن ها اجازه داده ايد تا شما را افسرده و ناكام نگه دارند.

پيشنهاد مي شود تا در زمينه ي واقعيت تلخ آنچه تجربه كرده ايد با فردي مورد اعتماد صحبت كنيد.

اين فرد مي تواند يك مشاور داراي صلاحيت باشد تا از طريق روش هاي درماني خاص، به شما كمك كند تا جراجات رواني تان را سريع تر ترميم كنيد.

مهارت نه گفتن را بياموزيد.
حتي اگر براي يك بار تجربه ي تعرض جنسي را داشته ايد، كاملا ضروري و فوري است كه مهارت نه گفتن را بياموزيد.

اين امر در مورد كودكان نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است تا بتوانند در شرايط اضطراري از خودشان در مقابل سوء استفاده كنندگان محافظت كنند.

بخاطر داشته باشيد كه در اين وضعيت شما از آسيب پذيري بيشتري برخوردار هستيد و مهارت آموزي براي تان امري ضروري است.

منبع :تعرض جنسي يا تجاوز جنسي – از پيشگيري تا درمانمشاوره

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۵:۳۱:۳۳ | نگار
،

۹ گام مهم پس از خيانت همسر

به اين موضوع فكر كنيد كه برملا كردن خيانت، چه پيامد هايي خواهد داشت

 

پس از آنكه متوجه خيانت همسر خود مي شويد، بايد چكار كنيد؟ و چه كاري نبايد انجام دهيد؟ اين مقاله به ما گام هاي موثري را بعد از خيانت همسر پيشنهاد مي دهد:

 

زماني كه متوجه روابط پنهان همسر خود مي شويد، وحشت، سردرگمي، رنج روحي و جسمي تمام وجود شما را فرا گرفته و شما را در وضعيتي تاريك و مبهم قرار مي دهد. سيلي از نصيحت و راهنمايي از طرف خانواده و دوستان، كتاب ها، و اينترنت به سمت شما روانه مي شوند. زندگي شما به شدت دستخوش تغيير مي شود. مهم نيست چقدر همسر خيانت كار شما ابراز پشيماني كند، شما قانع نشده و بي اعتمادي بر تمام وجود شما و رابطه تان سايه افكنده است.

در زير ۹ راه براي برخورد با خيانت مطرح شده است:

شما ممكن است بخواهيد بلافاصله از طريق شبكه هاي اجتماعي، تلفن، يا ايميل تمامي افرادي كه مي شناسيد را از كاري كه او با شما انجام داده است آگاه سازيد. نفس عميقي بكشيد. با استدلال و براساس منطق رفتار كنيد و از كارهاي عجولانه و بدون فكر خود داري كنيد.
به خاطر داشته باشيد كه حتي اگر اكنون به نظر غير ممكن برسد، اما ممكن است بتوانيد مشكلات رابطه ي خود را حل كنيد. با گذشت زمان ممكن است احساس كنيد كه مي توانيد او را ببخشيد. اگر تمام آشنايان و دوستان خود را متقاعد كرده باشيد كه همسرتان با بي رحمي تمام به شما خيانت كرده و موجب رنج  ديدن شما شده است و اين كه باور كنند همسر شما را مانند يك هيولاي ديو صفت تصور كنند، مي تواند پذيرش مجدد او به عنوان همسر شما را براي آنها نيز بسيار دشوارتر سازد و واكنش هاي خانواده و دوستان شما مي تواند حتي زماني كه مشكلات وخشم موجود ميان شما و همسرتان برطرف شده باشد براي رابطه ي شما  موجب مشكلات متعددي شوند.
با مردان خيانت كار بايد چه كرد؟
9 گام مهم پس از خيانت همسر

پس لطفا به هر كسي چيزي نگوييد.
اين مسئله را تنها با افرادي كه مورد اعتماد شما هستند مطرح كنيد. پشتيباني عاطفي، صرف نظر از اينكه رابطه ي شما نجات خواهد يافت يا خير، براي تسلا و تسكين درد شما لازم است. خود را حبس نكرده و از ديگران دوري نكنيد، شما به دوستان خوب خود براي ايجاد و حفظ توان كافي براي از سر گذراندن اين سختي نياز داريد.
پس از آنكه وضعيت خود را با تعداد اندكي از دوستان مورد اعتماد خود در ميان گذاشتيد، ممكن است تصميم بگيريد تا اين موضوع را به همه بگوييد. در چنين وضعيتي حتي اگر اين كار را انجام دهيد و اين خبر بد در مورد همسرتان را در اختيار همه بگذاريد، تصميم شما ديگر عجولانه نيست و با فكر كافي انجام گرفته است. اين مسئله نشان دهنده ي توانايي شما براي اتخاذ تصميمات قاطع و دقيق و همچنين توانايي شما براي خويشتن داري و كنترل رفتارهاي خود حتي در موقعيت هاي دشوار است.
بلافاصله تصميم به ترك خانه و اسباب كشي نگيريد. اگر نمي توانيد با او زير يك سقف باشيد، ابتدا برنامه ي كوتاه مدتي براي ترك آن خانه بگيريد تا زماني براي بدست آوردن ثبات از دست رفته خود داشته باشيد. ممكن است حتي فكر كردن به زندگي با اين فرد كه شما فكر مي كرديد او را مي شناسيد، و نقاط ضعف و راز هاي خود را با او درميان گذاشته ايد، به نظر غير ممكن برسد. اما به خود زمان كافي بدهيد تا به اينكه چه چيزي به نفع شما خواهد بود فكر كنيد و به راحتي بر اثر رنج وارده به خودتان صدمه نزنيد. زوج هاي بسياري هستند كه پس از چند ماه از برملا شدن رابطه ي پنهاني يكي از آنها، دوباره زند گي در زير يك سقف را شروع مي كنند.
انتقام جويي به بهبود شرايط كمك نخواهد كرد. برخورد هاي احساسي، چه در سخن گفتن و يا برخورد فيزيكي با همسر خيانت كار، كاري درقبال ريشه ي مشكل شما انجام نخواهد داد. اينكه بخواهيد حرف هاي تند و آزار دهنده اي به او بزنيد، كاملا قابل درك است، اما ولي اين اقدامات ويرانگر مي توانند هرگونه شانس بازسازي اعتماد و امنيت عاطفي ميان شما را حتي كمرنگتر سازند. احترام متقابل در آينده تنها در شرايطي حاصل خواهد شد كه با آگاهي كامل در جهت بدست آوردن آن اقدام كنيد.
بسياري از مردم معتقدند كه خشونت فيزيكي تنها زماني اتفاق مي افتد كه مردي يك زن را كتك بزند. اعمال خشونت فيزيكي محدوديت جنسيتي ندارد. صرف نظر از آنكه چه كسي آغازگر خشونت باشد و يا مرتك اعمال خشونت بار شود،همواره نتايجي ويرانگر خواهد داشت.
تعقيب فردي كه با همسر شما رابطه داشته است يا ارسال مطالبي ناخوش آيند از او در شبكه هاي مجازي ممكن است اندكي خشنودي موقتي را براي شما در پي داشته باشد، ولي در درازمدت هيچ حاصلي نخواهد داشت. انرژي خود را براي اين امور بيهوده مصرف نكنيد.
اگر داراي فرزند هستيد، بياد داشته باشيد، مسئوليت حمايت از آنها با شماست. زماني كه حرف هاي بدي در مورد پدر يا مادر او مي زنيد، آنها رنج خواهند برد. شما سعي داريد فردي كه موجب جريحه دار شدن احساست شما شده است را رنج دهيد، اما ممكن است در پايان متوجه شويد كه همزمان موجب رنج كودكان خود نيز شده ايد، و آنها مستحق آن نيستند.

منبع :۹ گام مهم پس از خيانت همسر-كانون مشاوران ايران

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۲:۰۰:۵۰ | نگار
،

رها كردن رابطه ؟ چرا احساس عجيبي نسبت به اين رابطه دارم؟

يك رابطه مي تواند به نحوي ايجاد شود كه احساس كنيد جزو بهترين رابطه هاي موجود در جهان مي باشد، ولي در طول زمان مي تواند كاهش پيدا كند.

بنابراين در صورتي كه ترس هاي موجود در شما به صخره ها و موانعي تبديل شوند، در اين صورت بايد در مورد گزينه هاي خودتان فكر كنيد.

هر چند كه اين مورد سخت مي باشد، ولي به ياد داشته باشيد كه شكستن يك رابطه به معنا نقص يا قصور نمي باشد؛ اين يك تجربه يادگيري مهمي است كه مي تواند براي آينده كاربرد داشته باشد.


رها كردن رابطه ؟ چرا احساس عجيبي نسبت به اين رابطه دارم؟
اين مقاله مي تواند براي شرايط زير كاربرد داشته باشيد:
احساس مناسبي در مورد رابطه خودتان نداشته باشيد
اين احساس را داشته باشيد كه همواره فقط خود شما تلاش مي كنيد
همسر شما بي ادب باشد يا شما را ناراحت كند
شما و همسرتان جر و بحث هاي متعددي داشته باشيد.
ترديد داريد كه رابطه را رها كنيد.
نشانه هاي رها كردن رابطه هنگام ترديد
در صورتي كه احساس كنيد هيچ مورد مثبت و اميدوار كننده اي در رابطه شما وجود ندارد، علائم هشدار زير كه نشان دهنده زمان رها كردن رابطه مي باشد را مورد توجه قرار دهيد:

همسر شما با شما صحبت نكند و از مهرباني يا ارتباط امتناع كند
نكته كليدي مربوط به مناسب بودن يك رابطه عبارت از تمايل داشتن هر دو شما به مكالمه داشتن مي باشد كه دقيقا همان موردي مي باشد كه در وضعيت صحبت نكردن همسرتان با شما صورت مي گيرد.

بعد از بروز يك اختلاف، نياز داشتن به يك فرصت براي تفكر يك مورد عادي مي باشد، ولي يك دوره طولاني از سكوت تعمدي كه به منظور مجازات كردن شما طراحي شده است، بهترين روش براي از بين بردن شانس هاي شما به منظور حركت به سمت جلو مي باشد.

در صورتي كه همسرتان از ايجاد ارتباط جلوگيري كند، از طريق صحبت نكردن با شما يا ارتباط برقرار نكردن با شما، از بين بردن مشكل موجود امكان پذير نمي باشد.

رفتارهاي آنها به منظور ايجاد احساس گناهكار بودن در شما طراحي شده اند و باعث مي شوند كه طرف مقابلتان در رابطه شما داراي قدرت تصميم گيري باشد.

اختلاف هاي جزئي به جر و بحث هاي دائمي تبديل مي شوند
عامل بسيار مهمي در رها كردن رابطه است.

درصورتي كه با آموزش قابل حل نباشد و حريم ها شكسته شود.

هيچ رابطه اي داراي وضعيت راحتي نمي باشد.

ولي برخي از تضاد ها نمي توانند به شما و همسرتان كمك كنند كه رشد پيدا كنيد.

در صورتي كه يك اختلاف كوچك به جر و بحثي تبديل شود كه بعد از مدتي به راحتي حل مي شود، احتمالا هيچ دليلي براي هشدار وجود ندارد.

ولي در صورتي كه اين اختلاف منجر به بروز اختلاف هاي بعدي شود، يا شما احساس كنيد كه نمي توانيد با همسرتان مخالف كنيد يا نسبت به مخالف كردن با وي ترس داشته باشيد،

اين مورد يك علامت هشدار جدي مي باشد كه نشان دهنده نياز به خاتمه دادن رابطه مي باشد.

در صورتي كه اين اختلاف ها به برخوردهاي فيزيكي تبديل شوند، اين وضعيت يك نوع سوء استفاده مي باشد و شما بايد تا حد ممكن به صورت ايمن و سريع اين رابطه را خاتمه دهيد.

همسر شما دوست ندارد كه در كنار دوستانتان باشيد
برخي از افراد، همسر خودشان را به عنوان يك دوست هم در نظر مي گيرند. در اين صورت شما در مورد هر موضوعي مي توانيد با وي صحبت كنيد و وي مي داند كه به چه نحوي منجر به خنديدن شما شود.

علاوه بر آن شما براي داشتن يك رابطه عاطفي مناسب يك سري كمك هايي را از طرف همسرتان دريافت مي كنيد.

رها كردن رابطه ؟ چرا احساس عجيبي نسبت به اين رابطه دارم؟ ترديد در رابطه
رها كردن رابطه ؟ چرا احساس عجيبي نسبت به اين رابطه دارم؟ ترديد در رابطه – منبع:wellandgood
چرا اين شرايط را دوست نداريد؟
در صورتي كه همسرتان بخواهد تنها دوست شما باشد، رابطه شما به يك سطح مسموم و نامناسبي خواهد رسيد.

در صورتي كه همسرتان باعث شود در نتيجه بودن در كنار دوستانتان احساس گناه كنيد يا اصرار كنيد كه وي در تمامي گردش هاي دوستانه همراه شما باشد، در اين صورت همسرتان دوست يا همسر مورد نياز شما نخواهد بود.

اين نوع از رفتار مالكانه مي تواند باعث شود كه شما منزوي شود و روابط مهم خودتان را از دست بدهيد.

در صورتي كه اين مورد براي شما صورت بگيرد، صحبت كردن با همسرتان به منظور ايجاد يك فضاي مجزا براي هر دو نفر يك ايده مناسبي مي باشد.

در اين صورت شما مي توانيد در مورد مسير مربوط به رابطه تان تصميم گيري كنيد.

به دليل اينكه خودتان رابطه را شروع كرده ايد، احساس بدي نسبت به خودتان پيدا كنيد
دوره هاي منفي اتفاقي و غير مهم مربوط به همسرتان مي توانند بر روي شما تاثيرگذار باشند، چرا كه شما به عقايد وي ارزش قائل هستيد.

آيا همسر شما تا به حال موردي را گفته است يا كاري را انجام داده است كه باعث شود شما به دليل اينكه رابطه را شروع كرده ايد، به تدريج در مورد خودتان به يك احساس منفي و بدتري دست پيدا كنيد؟

حالت منفي مي تواند به صورت مستقيم باشد، همانند فحش دادن يا توهين كردن.
يا مي تواند به صورت ماهرانه و دقيق باشد، همانند ايجاد اين احساس در شما كه هيچ شخص ديگري شما را دوست نخواهد داشت.

در صورتي كه يكي از اين موارد منفي صورت بگيرد، به ياد داشته باشيد كه همسرتان ارزش شما به عنوان يك انسان را مشخص نمي كند.

اين يكي ديگر از نشانه هاي رها كردن رابطه يا مراجعه به مشاور است.

به نظر مي رسد كه شما هر كاري را براي نگهداشتن رابطه تان انجام مي دهيد

منبع :رها كردن رابطه ؟ چرا احساس عجيبي نسبت به اين رابطه دارم؟مشاوره

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۱:۵۷:۴۷ | نگار
،

چرا ازدواج مي كنيد – دلايل اهميت ازدواج در عصر حاضر

زماني كه شما كلمه ازدواج را مي شنويد، اولين چيزي كه به ذهنتان مي رسد چه چيزي خواهد بود؟

آيا تقدس ازدواج در مذهب شما يا قانوني بودن ازدواج توسط قانون منجر به اهميت آن شده است؟

يا اينكه شما شخصي هستيد كه همچنان به تشريفات مربوط به ازدواج كردن با كسي اهميت مي دهيد كه دوست داريد همواره با وي بمانيد؟

دليل هاي ازدواج امروزي چه مواردي هستند؟ آيا امروزه كه نرخ هاي طلاق بالا مي باشد، اين موضوع همچنان اهميت دارد؟

امروزه ديدگاه افراد نسبت به ازدواج به چه شكلي مي باشد؟
امروزه مشاهده كردن زوجين ازدواج كرده خوشحال، مي تواند همانند يك مورد غير قابل باور به نظر برسد.

در گذشته مرداني را مشاهده مي كرديم كه در حين تصميم گيري در مورد ازدواج كردن يا ازدواج نكردن، شرايط سختي را تجربه مي كردند.

چرا كه مردان در زندگي شان با همسرانشان شرايط سختي را پشت سر مي گذاشتند و شرايط آنها همانند شرايط زندگي كردن در يك زندان بوده است.

امروزه، حتي زنان هم اين احساس را دارند كه ازدواج در برخي مواقع مي تواند به صورت يك مورد تشريفاتي باشد و فقط منجر به افزايش مشكلات موجود در حين خاتمه يافتن يك رابطه مي شود.

امروزه، در صورتي كه زوجين بدون داشتن يك دليل مناسب ازدواج كنند، طلاق را به عنوان آينده اين رابطه پيشبيني خواهند كرد.

برخي از آنها ممكن است اين تفكر را داشته باشند كه در صورت بي اعتنايي نسبت به ازدواج و فقط زندگي كردن در كنار يكديگر، اين شرايط منجر به خونسردي و استقلال آنها خواهد شد؛ آيا اين مورد واقعيت دارد؟

آيا شما دوست نداريد با فردي كه دوستش داريد، ازدواج كنيد؟ آيا ازدواج يك هزينه سربار مي باشد و مورد خوبي نيست؟

باور داشته باشيد يا نداشته باشيد، معناي واقعي ازدواج امروزه تغيير يافته است، ولي همچنان زوجيني وجود دارند كه همچنان به ازدواج ارزش قائل هستند و اهميت ازدواج كردن را مي دانند و همواره آن را به عنوان يك مورد خوب در نظر مي گيرند.

آيا دليل اين موضوع عبارت از اين است كه ازدواج كردن با همسرتان يك روش نهايي و بهتر از داشتن يك زندگي مجردي مي باشد.

مركز مشاوره مگاروان
اهميت ازدواج
زماني كه شما صرفا در كنار يكديگر زندگي مي كنيد، چرا ازدواج مي كنيد؟ در زماني كه طلاق گرفتن منجر به ايجاد شرايط سختي برايتان مي شود، چرا ازدواج مي كنيد؟

يك سري دلايلي باعث شده اند كه امروزه ازدواج به عنوان يك هزينه سربار مطرح شود و موردي نباشد كه بتوان به آن افتخار كرد.

بر اساس تعريف، ازدواج يك شرايطي نمي باشد كه شما بتوانيد به راحتي نسبت به آن بي اعتنا باشيد.

ازدواج يك وصلت مقدسي مي باشد كه در نتيجه آن دو نفر متعهد مي شوند كه همراه با يكديگر يك زندگي جديدي ايجاد كنند.

حتي در شرايط امروزي هم جامعه ما اهميت ازدواج كردن را ترويج مي دهد و تاييد مي كند و يك سري شرايط و موقعيت هايي ايجاد مي كند كه در نهايت از طريق قانون و مذهب، منجر به حفظ واحد خانواده مي شود.

به طور قطع برخي از افراد ممكن است اين مورد را بيان كنند كه همچنان تصميم آنها ازدواج نكردن مي باشد و با اين شرايط راحت هستند.

با اين وجود، برخي از افراد همچنان باور دارند كه تحكيم پيوند دو نفر از طريق ازدواج مهم مي باشد. در ادامه يك سري دلايل براي ازدواج كردن بيان شده است.

منبع :چرا ازدواج مي كنيد – دلايل اهميت ازدواج در عصر حاضر-روانپزشك خوب

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۱:۴۵:۵۶ | نگار
،

۹ نكته ي طلايي براي ماندگاري انگيزه

همان طور كه در طي يك مسافرت روزانه و يا هفتگي، اولين كار چك كردن بنزين اتومبيل است، براي رسيدن به اهداف كوچك و بزرگ زندگي نيز چنين كاري ضروري است.

براي حركت به سمت اهداف تان نيز نيازمند آن هستيد كه موتور انگيزه تان را روشن كنيد و و در طي مسير نيز همواره آن را پر و روشن نگاه داريد.

در حقيقت مي توان گفت براي رسيدن به اهداف، تنها انگيزه ي اوليه كافي نيست بلكه بايد مهارت هايي را بياموزيم تا بتوانيم با انگيزه بمانيم و قله ي موفقيت را فتح كنيم.

در غير اين صورت ممكن است مسيرهاي زيادي را تا نيمه طي كنيم و در ميانه ي راه آن را رها كرده و نااميد شويم.

كلاس هاي نصف نيمه، اهدافي كه تنها بر روي كاغذ نوشته شده اند، ابزارهاي ورزشي كه خريداري كرده ايد و هنوز از آن ها استفده نكرده ايد و.. تنها چند نمونه از نتايج خالي شدن موتور انگيزه تان در ميانه راه است.

براي آشنايي بيشتر با آنچه براي با انگيزه ماندن نياز داريد با ادامه ي متن همراه باشيد.

۱٫ قبل از هر كاري، خودتان را به منبع انرژي وصل كنيد.
اگر شما هم جزء دسته اي از افراد هستيد كه روزتان را با چك كردن تلفن همراه تان و سر زدن به شبكه هاي مجازي آغاز مي كنيد، با خطر از دست دادن انگيزه و دلمردگي مواجه خواهيد بود.

براي شروع هر روز لازم است خودتان را به منبع انرژي وصل كنيد و از طريق آن روان تان را به خوبي تغديه كنيد.
اين منبع براي افراد مختلف متفاوت است.

ممكن است شما از طريق مرور اهداف زندگي تان، انگيزه كسب كنيد و يا بخواهيد از طريق مراقبه و مديتيشن صبح گاهي، انرژِ هاي منفي را از خودتان دور كنيد.

نكته اي كه مهم است آن است كه منبع انرژي تان را كشف كنيد و همه روزه، قبل از شروع كارها، به آن متصل شويد تا وجودتان لبريز از آرامش و انرژي شود.

۲٫ روزتان را با يك كار آسان و موفقيت آميز شروع كنيد.
اين كار مي تواند شامل غذا دادن به حيوانات، مرتب كردن تخت خواب تان و يا هر فعاليت دلچسب ديگري باشد.
از اين طريق شما مي دانيد كه امروز روز بهتري خواهد بود و براي فعاليت و تلاش، انگيزه ي بيشتري خواهيد داشت.


9 نكته ي طلايي براي ماندگاري انگيزه
0 ديدگاه /تير ۱۹, ۱۳۹۸
ادامه مطلب ...
۳٫ اهداف تان را جزيي كنيد.
در سر داشتن يك هدف كلي ممكن است سردرگم كننده باشد و شما را براي ادامه مسيري كه به نظر خيلي طولاني و ناممكن مي رسد بي انگيزه كند.

براي حل اين مشكل لازم است اهدف كلي تان را به اهداف جزيي تر تقسيم بندي كنيد تا قابل دسترس تر شوند و بتوانيد در مسير آن ها حركت كنيد.

در حقيقت مي بايست براي هر روزتان برنامه اي در راستاي اهدف تان داشته باشيد تا بتوانيد ميزان موفقيت در تحقق هدف را اندازه گيري كنيد.

اين كار به خودي خود انگيزه تان را افزايش مي دهد چرا كه احساس مي كنيد در حال نزديك و نزديك تر شدن به مقصد هستيد.

۴٫ خودتان را با ديگران مقايسه نكنيد
به خاطر داشته باشيد كه شما فردي منحصر به فرد هستيد.

ديگران هرگز نمي توانند در جاي شما قرار بگيرند چرا كه شرايطي كاملا متفاوت با شما دارند.
بنابراين مقايسه آن ها با خودتان مي تواند كاملا غير منصفانه باشد و انگيزه هاي تان را كور كند.

منبع :۹ نكته ي طلايي براي ماندگاري انگيزه-مركز مشاوره روانشناسي

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۱:۴۳:۱۰ | نگار
،

چالش هاي اجتماعي در كودكان با مشكلات يادگيري

مشكلات يادگيري نه تنها مي توانند بر وضعيت كلاسي كودك تاثير بگذراند، بلكه همچنين مي توانند بر روي ارتباط برقرار كردن و رابطه وي با ساير كودكان هم تاثيرگذار باشند

زماني كه ما در رابطه با چالش هاي يادگيري كودكان فكر مي كنيم، ما بيشتر مشكلات مربوط به خواندن يا رياضيات، منظم بودن، توجه كردن و متمركز بودن در كلاس را مد نظر قرار مي دهيم.

ولي اكثر دانش آموزان داراي اختلال هاي يادگيري و توجه، همچنين داراي مشكلات اجتماعي و ارتباطي هم مي باشند.

آنها در ارتباط برقرار كردن با ساير كودكان، دوست پيدا كردن و شناخت مواردي كه در موقعيت هاي اجتماعي از آنها انتظار مي رود، با مشكلاتي مواجه هستند.

عدم درك نشانه هاي اجتماعي
برخي از آنها نسبت به نشانه هاي اجتماعي بي توجه مي باشند و تفسير درستي از زبان بدن و تن صدا ندارند.

كودكان داراي ناتوانايي هاي يادگيري ممكن است كه بيش از حد صحبت كنند، يا در زمان نادرستي صحبت كنند يا موارد نامناسبي را بگويند.

برخي از آنها يك حالت خشكي در مكالمه دارند، در بيان كردن وضعيت خودشان مشكل دارند و هيچ نوع شوخي انجام نمي دهند.

آنها متوجه يك سري مواردي نمي شوند كه درك آنها براي ساير كودكان راحت مي باشد.

آنها در شناخت موارد در حال وقوع در يك گروه و پيدا كردن يك راه حل مناسب مشكل دارند.

رفتار اجتماعي در كودكان با مشكلات يادگيري
در رابطه با كودكان و نوجوانان، داشتن يك رفتار اجتماعي كه يك مقداري كمتر از مورد انتظار مي باشد.

به راحتي مي تواند منجر به طرد شدن آنها توسط همتايان داراي آگاهي و هوش فوق العاده شود و آنها مورد هدف اذيت شدن و قلدري شدن قرار بگيرند.

در برخي مواقع، كودكان جواني كه از نظر اجتماعي ناشي يا داراي مشكلاتي هستند، با كودكان اوتيسم اشتباه گرفته مي شوند، چرا كه رفتارها يك بخش مهمي از تشخيص اوتيسم مي باشد.

ولي نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد عبارت از اين مورد مي باشد كه اين رفتارها همچنين در تعداد زيادي از كودكاني صورت مي گيرد كه در اين طيف قرار ندارند.

چالش يادگيري
اسكات بيزلكو[1]، مدير اجرايي مدرسه مقدماتي وينستون كه در آموزش كودكان داراي چالش هاي يادگيري يك مدرسه تخصصي مي باشد، معتقد است كه “اكثر كودكان داراي مشكلات يادگيري، تا يك حدي داراي مشكلات اجتماعي مي باشند.”

چه عواملي منجر به ايجاد اين مشكلات اجتماعي و ارتباطي مي شوند و چرا كودكان داراي ADHD و اختلال هاي يادگيري داراي چنين مشكلاتي مي باشند؟

[1] Scott Bezsylko


فرآيند شناختي
به منظور شناخت رابطه مابين مشكلات يادگيري و مشكلات اجتماعي، در نظر گرفتن فرآيند شناختي كه در يك تعامل اجتماعي موفق صورت مي گيرد، اهميت زيادي دارد.

تعامل اجتماعي در كودكان
يك تعامل اجتماعي شامل معرفي شدن با اطلاعات جديد يا موقعيت جديدي مي باشد كه منجر به ايجاب كردن يك پاسخ مي شود.

ما تمايل داريم كه اين تعاملات را به صورت شهودي و آني در نظر بگيريم – بزيلكو بيان كرده است كه شما فقط نياز داريد كه نحوه واكنش و پاسخ مناسب را بدون تفكر در مورد آن ياد بگيريد.

ولي اين مورد در واقع يك فرآيند شناختي چند مرحله اي مي باشد.

شما بايد مواردي كه گفته شده است را درك كنيد، تفكرات خودتان در مورد آن را سازمان دهي كند.

پاسخ هايي كه مي خواهيد ارائه دهيد را اولويت بندي كنيد و كلماتي كه مي خواهيد بيان كنيد را پيدا كنيد.

بزيلكو بيان كرده است در صورتي كه اين توصيف موارد اتفاق افتاده آني براي اكثر افراد سخت باشد، بايد اين مورد را به عنوان يك مسئله قابل قياس با يك مسئله رياضي در نظر گرفت.

شخصي كه عملكرد مناسبي در حل كردن مسائل چند مرحله اي رياضياتي دارد، مي تواند اين كار را به صورت اتوماتيك وار انجام دهد.

ساير افراد نياز خواهند داشت كه در اين رابطه، به صورت مرحله به مرحله كار كنند.

تعاملات اجتماعي آني
به طور مشابه، در صورتي كه ما تعاملات اجتماعي آني را به يك مجموعه مراحل تقسيم كنيم، اكثر ماها در انجام دادن اين مراحل با يك سرعت مناسب، عملكرد خوبي خواهيم داشت.

ولي كودكان داراي مشكلات اجتماعي يا ارتباطي، ممكن است كه در برخي از مراحل پردازش شناختي گير كنند.

اين مورد نشان دهنده هوش آنها نمي باشد، ولي نشان دهنده مهارت هاي يادگيري خاصي مي باشد كه آنها نمي توانند به صورت اتوماتيك وار به آنها دست پيدا كنند.

بزيلكو بيان كرده است كه “بله، يك سري افرادي وجود دارند كه يك درك سريع، آسان و تندي دارند، ولي اين روش تنها روش موجود براي شناخت موارد اتفاق افتاده نمي باشد.

شناخت مي تواند به صورت مرحله به مرحله صورت بگيرد.”

فرآيند اجتماعي شدن در كودكان
بخشي از اين فرآيند نشان دهنده يك مانع موجود مي باشد كه مي تواند براي كودكان متفاوت، مختلف باشد.

زمانيكه يك كودكي را مشاهده مي كنيد كه در ارتباط برقرار كردن با ساير كودكان مشكل دارد.

يا در داشتن واكنش مناسب در موقعيت هاي اجتماعي مشكل دارد، ممكن است كه رفتارهاي آنها به صورت ظاهري مشابه باشند، ولي نشان دهنده مشكلات متفاوتي باشند.

ممكن است كه يك كودك مشكلات زير را داشته باشد:
شناخت اطلاعات يا موقعيت جديد
سازماندهي اطلاعات مربوط به يك پاسخ مورد نظر
به دست آوردن مجدد يك زباني براي بيان كردن پاسخ
مشكلات مربوط به درك
كودكاني كه در درك اطلاعات اجتماعي مشكل دارند، شامل افرادي مي باشند كه داراي يك اختلال يادگيري غيركلامي هستند.

اين كودكان در داشتن الگوهاي اجتماعي مشكل دارند و نمي توانند قواعد مربوط به سناريوهاي اجتماعي را به صورت دقيقي تشخيص دهند؛

در صورتي كه آنها در يك گروهي قرار داشته باشند كه به آن ملحق شده اند، براي پاسخ دادن به سلام داده شده يا جوك مشكل خواهند داشت و از اين موقعيت ها دوري خواهند كرد.

آنها نمي توانند خودشان را با يك الگويي تطبيق دهند كه رفتار مورد انتظار از آنها را بيان مي دارد.

منبع :چالش هاي اجتماعي در كودكان با مشكلات يادگيريروانشناسي كودك

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۱:۴۰:۳۲ | نگار
،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 11
بازديد ديروز : 8
بازديد كل : 238

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان