سلامت روان

سلامت روان

سلامت روانTel:88-0000-0000

۱۵ اختلال جديد روانشناسي – هر كسي در قرن ۲۱ با آن مواجه مي شود

اختلال جديد روانشناسي در ليست اختلالات قرن ۲۱
زندگي هاي موجود در قرن ۲۱ ام منجر به اضافه شدن ۱۵ اختلال جديد روانشناسي به ليست اختلالات شده است.

راهنماي تشخيصي و آماري اختلال هاي رواني[۱] (DSM) يك رتبه بندي استاندارد از اختلال هاي رواني مي باشد كه توسط متخصصان سلامت روان موجود در سرتاسر جهان به كار گرفته مي شود.

اين راهنما عبارت از يك نوع مرجعي مي باشد كه متخصصان سلامت روان، تشخيص هاي خودشان را بر مبناي آن انجام مي دهند.

در ادامه يك ليست از ۱۵ اختلال جديد اضافه شده به ليست اختلالات روانشناسي به ترتيب الفبايي (انگليسي) بيان شده است:

15 اختلال جديد روانشناسي - هر كسي در قرن 21 با آن مواجه مي شود
۱۵ اختلال جديد روانشناسي – هر كسي در قرن ۲۱ با آن مواجه مي شود
اختلال پرخوري[۲]
افراد دچار شده به اين فوبيا، در زماني كه گرسنه نيستند، مقدار زيادي غذا مي خورند. اين افراد معمولا در زماني كه تنها هستند يا مورد توجه نمي باشند، غذا مي خورند.

در اغلب مواقع، غذا بسيار سريع و به صورت كاملي خورده مي شود و مصرف غذا تا جايي ادامه مي يابد كه منجر به درد فيزيكي شود.

غذا در اغلب مواقع به عنوان يك عامل حواسپرت كننده و به منظور اجتناب از ساير مشكلات مصرف مي شود.

اين امكان وجود دارد كه فرد بعد از صورت گرفتن يك پرخوري نسبت به خودش احساس تنفر پيدا كند و دچار افسردگي شود. اختلال پرخوري مشابه با اختلال پرخوري عصبي مي باشد، ولي يك سري تفاوت هايي دارند.

هر چند كه فرد در هر دو نوع اختلال بيان شده احساس تنفر و گناه مي كند، ولي در اختلال پرخوري هيچ نوع كاري براي جبران (غذاهاي خورده شده و به منظور خارج كردن آنها) صورت نمي گيرد.

ترك كافئين[۳]
يكي از اختلال جديد روانشناسي، ترك كافئي است.

هيچ كس بر اين اعتقاد نمي باشد كه تاثيرات ترك كافئين مي تواند منجر به بروز مشكلات رواني شود، برخلاف تاثيرات جانبي ترك كه ناشي از اعتياد به داروهاي غيرقانوني و الكل مي باشند.

كافئين اختلال جديد روانشناسي - هر كسي در قرن 21 با آن مواجه مي شود
ترك كافئين
ترك حشيش[۴]
اين اختلال يك مورد بحث برانگيز ديگري مي باشد كه وارد ليست اختلالات روانشناسي شده است و مطالعات قبلا وجود داشتن اعتياد ماري جوانا را نشان داده بودند، ولي منتقدان علائم ترك حشيش را مورد پذيرش قرار نمي دادند.

علائم ترك حشيش مي تواند همانند روش مربوط به ترك علائم ساير داروهاي قاچاق درمان شود.

گرفتگي نفس هنگام خواب[۵]
يكي از اختلال جديد روانشناسي ، گرفتگي نفس هنگام خواب است.

در وضعيت گرفتگي نفس در وسط خواب، تنفس متوقف مي شود و قبل از اينكه شخص شروع به تنفس مجدد بكند، يك مكثي در تنفس وي صورت مي گيرد.

برخلاف گرفتگي نفس مسدود كننده در طول خواب، كه فرد در يك شرايط خاصي قرار مي گيرد و براي تنفس كشيدن در مقابل راه هاي هوايي مسدود شده دچار مشكل مي شود، در اين وضعيت خروپف صورت نمي گيرد و راه هوايي هم بسته نمي شود.

اين مورد ثبت شده، يك ورژن به روز رساني شده از شرايط باليني و روان شناسي شناخته شده مي باشد كه بر روي خواب فرد تاثير مي گذارد

در حال حاضر با دانش باليني موجود از اختلال هاي خوابي مطابقت دارد.

اختلال تعهدات اجتماعي بازداري نشده[۶]
اين اختلال يك نوع اختلال موجود در كودكان مي باشد كه در اغلب مواقع با ADHD اشتباه گرفته مي شود و از طريق بي اعتنايي و رفتار تكانشي مشخص مي شود.

ليست اختلالات روانشناسي اين اختلال را به عنوان “يك الگوي رفتاري كه در آن فرد به صورت فعال يك ديدگاه يا تعاملي با بزرگسالان ناشناس پيدا مي كند” تعريف كرده است.  

سايت كانون مشاروان ايران اين شرايط را به اين صورت تعريف كرده است كه “يك نوع آسيب و عامل استرس زاي مربوط به اختلال مي باشد كه در نتيجه بي توجهي شديد در طول دو سال اول زندگي ايجاد مي شود.

” اين اختلال بيشتر در كودكاني به وجود مي آيد كه در دوران نوزادي مورد بي توجهي قرار گرفته اند، داراي مراقبت متناقض بوده اند و دوران كودكي خودشان را در يك سازمان پشت سر گذاشته اند.

اختلال بدنظمي حالت رواني آشفته[۷] – DMDD
اين اختلال خاص فقط بر روي كودكان زير ۱۸ سال تاثير مي گذارد. اين كودكان داراي كج خلقي هاي خشمناك شديدي هستند كه به عنوان “خشم منفجر شونده، افراطي” شناخته مي شود.

اين افراد داراي تحريك پذيري و عصبانيت شديد، مزمن و مداوم هستند كه به صورت كج خلقي خشمناك و غضبناكي به نمايش در مي آيد و به صورت مكرر صورت مي گيرد.

ليست اختلالات روانشناسي اين مورد را به عنوان “كج خلقي هاي خشمناك، DMDD تعريف كرده است كه از طريق حالت هاي خشمناك انفجاري شديد و مكرر مشخص مي شود و به صورت قابل توجهي، از نظر شدت و طول مدت، متناسب با موقعيت نمي باشد.”

اختلال پوست رفتگي (ناخنك زدن پوست)[۸]
اين اختلال از طريق ناخنك زدن مكرر و ايجاد خراش بر روي پوست مشخص مي شود كه تا ايجاد جراحت و زخم بر روي پوست ادامه پيدا مي كند و منجر به ايجاد اختلالاتي در عملكرد شغلي اجتماعي و نرمال فيزيكي مي شود؛

علائم اين اختلال نمي تواند از طريق علائم مربوط به ساير اختلال ها توضيح داده شود. اين اختلال همچنين به عنوان درماتيلومانيا[۹] شناخته مي شود.

اختلال انباشت[۱۰]
روان شناسان اين اختلال را به عنوان يك شرايط كاملا واقعي در نظر مي گيرند و به صورت “شرايط سخت مداومي كه به دليل نياز احساس شده در مور ذخيره كردن آيتم ها و اضطراب مربوط به دور انداختن آنها، اين آيتم ها دور انداخته نمي شوند و يا همراه با ساير تملك ها نگه داشته مي شوند.

” شخص داراي اختلال انباشت، در اغلب مواقع خانه خودش را به مكان انباشت تبديل مي كند تا جايي كه به دليل موارد انباشت شده، رفتن از يك اتاق به يك اتاق ديگر به سختي صورت مي گيرد.

به دليل مواردي كه منجر به جلوگيري از باز و بسته شدن درها مي شوند، باز كردن درها با مشكل صورت مي گيرد.

معمولا براي خانه هاي انباشت نياز به يك گروه آسيب شناسي زيستي از تميز كننده ها وجود دارد تا خانه را تميز و بهداشتي بكنند و يك فضاي زندگي در دسترسي ايجاد كنند كه عبارت از هدف اصلي خانه مي باشد.

اختلال فزون خواهي جنسي[۱۱]
يك اختلال جديد روانشناسي در قرت ۲۱، اختلال فزون خواهي جنسي است.

در حال حاضر اعتياد جنسي يك ليست مشخصي در DSM دارد.

با اين وجود، به دليل اينكه در بخش III و به صورت موارد نياز به بررسي بيشتر ليست شده است، نمي توان هيچ نوع تشخيص رسمي داشت. عبارت “اعتياد جنسي” براي اولين بار در سال ۱۹۸۰ و در DSM-3 نشان داده شد، ولي بعدا در ويرايش مربوط به سال ۱۹۹۴ حذف شد.

اختلال شناختي – عصبي عمده همراه با بيماري بدني لوي و اختلال شناختي – عصبي خفيف[۱۲] (NCD)
NCD عمده از طريق كاهش قدرت شناخت قابل توجهي مشخص مي شود كه از طريق استقلال دخالت مي كند. اين مورد به دليل روان آشتفگي و يا به دليل ساير اختلال ها، به جزء آلزايمر، ايجاد نمي شود.

ويژگي NCD خفيف شامل كاهش شناختي خفيفي مي باشد كه هيچ نوع دخالتي در استقلال فرد ايجاد نمي كند و به دليل يك اختلال رواني ديگر يا روان آشتفگي مشخص نمي شود.

اختلال اضطراب قبل از قاعدگي[۱۳] – PMDD
اين اختلال يك نوع اختلال افسرده كننده مي باشد.

در رابطه با در نظر گرفتن PMDD به عنوان يك اختلال واقعي همچنان يك سري بحث و جدل هايي وجود دارد و منتقدان اين مورد را صرفا به عنوان يك حالت شديد از علائم قبل از قاعدگي (PMS) در نظر مي گيرند.

PMDD مي تواند بر روي عملكرد شغلي و روزمره عادي فرد تاثيرگذار باشد.

علائم موجود مي تواند شامل:

ايجاد حالت تيرگي در ذهن،
بي حالي،
افسردگي،
تغييرات وضعيت رواني،
تغيير اشها،
احساس عدم كنترل،
مضمحل شدن،
مشكلات خوابي به معناي بي خوابي يا خوابيدن بيش از حد،
مشكلات تمركزي،
سوزش سينه،
يك سري مشكلات در توجه كردن،
سر دردها،
درد عضلاني و مفصلي،
عصبانيت يا خشم شديد،
گريه كردن،
احساس فشار، خستگي، باد كردن،
افزايش وزن، بي خوابي،
خواب آلودگي،
اضطراب مشخص و حمله هاي وحشت زدگي،
بي علاقگي،
كوفتگي،
بدون انرژي بودن،
تغيير قابل توجه در اشتها،
كاهش علاقمندي به فعاليت هاي معمولي،
احساس نااميدي
افزايش تضادهاي ميان فردي شود.
معمولا اين علائم در طول شروع قاعدگي از بين مي روند. همچنين ممكن است علاوه بر علائم ليست شده، يك سري علائم ديگري هم بروز كنند.

اين اختلال جديد روانشناسي است.

 

منبع :۱۵ اختلال جديد روانشناسي – هر كسي در قرن ۲۱ با آن مواجه مي شود- مشاوره

ادامهـ مطلبـ
| ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۶:۰۱:۴۷ | نگار
،
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 1
بازديد ديروز : 8
بازديد كل : 228

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان