سلامت روان

سلامت روان

سلامت روانTel:88-0000-0000

تكنيك يادگيري فعالي – استفاده صددرصدي از ذهن- پيشرفت تحصيلي

تكنيك يادگيري فعالي چيست و استفاده صددرصدي از ذهن ممكن است؟ پيشرفت تحصيلي به آساني ممكن است.

به چه نحوي مي توانيد از كل ذهن خودتان در حين مطالعه استفاده كنيد
اين مورد كه ما فقط از ده درصد مغز خودمان استفاده مي كنيم (نود درصد از استعداد ما بدون استفاده مي ماند)، يك افسانه است، و همچنين اين مورد صحيح نمي باشد كه بگوييم افراد داراي مغز چپ (منطقي) مسلط يا مغز راست (خلاقانه) مسلط هستند.

بنابراين هدف شما از مطالعه، عبارت از به دست آوردن بيشترين قدرت ذهني ممكن مي باشد.

خوشبختانه شما مي توانيد از طريق آماده شدن و متمركز شدن، بيشترين استفاده را از زمان مطالعه خودتان داشته باشيد، از سلامت ذهني خودتان حمايت كنيد.

در نتيجه شانس خودتان را براي به دست آورده نمره برتر در آزمون بعدي افزايش دهيد.

تكنيك يادگيري فعالي - استفاده صددرصدي از ذهن- پيشرفت تحصيلي
تكنيك يادگيري فعالي – استفاده صددرصدي از ذهن- پيشرفت تحصيلي
مطالعه موثرتر – گام اول
۱٫ توجه كردن در كلاس
عادت هاي مطالعه خوب حتي قبل از ترك كلاس شروع مي شوند.

سعي كنيد به مواردي كه معلمتان در مورد موضوع خاص بيان مي كند، به دقت توجه كنيد.

سوالاتي بپرسيد و به سوالات معلمتان جواب بدهيد.

به راهنماهاي بيان شده (يا اظهارنظرهاي مستقيم) توسط معلمتان و در رابطه با موارد مهمي كه بايد بدانيد، توجه كنيد و در رابطه با اين موضوعات خاص يك سري نكاتي را يادداشت كنيد.

۲٫ از تمامي منابعي كه در دسترس شما قرار دارند، استفاده كنيد.
فصل تكاليف را در كتاب متني بخوانيد و هر نوع يادداشت، برگه يا ساير مواردي كه به شما داده مي شود را مطالعه كنيد.

در صورتي كه يك مرور يا دوره مطالعاتي باشد كه معلمتان توصيه مي كند، حتما از آن موارد استفاده كنيد.

بيشترين شانس موفقيت را براي خودتان ايجاد كنيد.

تكنيك يادگيري فعالي رد پيشرفت تحصيلي بسيار مهم است.

شما در نتيجه مشاهده تعداد افرادي كه به دليل نخواندن كتاب عملكرد ضعيفي در آزمون ها داشتند، شگفت زده خواهيد شد.

۳٫ در رابطه با كتاب درسي يك سري انتقاداتي بيان كنيد.
سعي نكنيد كه بدون هيچ تفكري، صرفا تكاليف را بخوانيد – در حين انجام دادن اين كار فعال باشيد. كلمات مهم را انتخاب كنيد (در برخي مواقع آنها بولد مي باشند)، در صورت نياز آنها را جستجو كنيد و تعريف مد نظر خودتان را براي آنها بنويسيد.

مقدمه ها، نتيجه گيري ها، بخش هاي مرور و سوالات مشخص شده اي كه در متن كتاب پيدا كرده ايد را به دقت بررسي كنيد.

هنگامي كه بتوانيد يك بحث را براي كسي توضيح دهيد پيشرفت تحصيلي رخداده و بحث را بفميده ايد.

تكنيك يادگيري فعالي - استفاده صددرصدي از ذهن- پيشرفت تحصيلي
تكنيك يادگيري فعالي – استفاده صددرصدي از ذهن- پيشرفت تحصيلي
۴٫ اطلاعات را بر مبناي كلمات خودتان بيان كنيد.
در حين نوشتن تعاريف خودتان از عبارات كليدي موجود در متن كتاب، بهترين روش عبارت از نوشتن اطلاعات مهم بر مبناي كلمات خودتان مي باشد. يك دفترچه و خودكاري در دسترس داشته باشيد و نكات كليدي را در حين مطالعه يادداشت كنيد.

در صورتي كه يادداشت يك فرد ديگري را داشته باشيد، آن را مجددا خودتان بنويسيد؛ حتي نوشتن مجدد يادداشت هاي هم كلاسي تان هم يك روش مناسبي مي باشد.

اين يك ترفند مفيدي مي باشد كه باعث مي شود شما بيشتر درگير موارد درسي تان شويد.

مولفه بعدي در پيشرفت تحصيلي اين است كه:

۵٫ اطلاعات را پردازش كنيد و بعد از آن به صورت خلاصه بنويسيد.
براي اولين بار كه يك مطلبي را مي خوانيم، ذهن ما در چندين سطح با آن درگير مي شود. در حين اينكه ما اين كار را به صورت آگاهانه انجام مي دهيم .

چگونه برنامه ريزي كنيم براي درس خواندن
سعي مي كنيم كه مطالب مورد مطالعه خودمان را درك كنيم، لايه هاي ناهوشيار ذهن ما در پس زمينه فعال مي شوند تا موارد مطالعه شده را سازماندهي كنند و يك دركي از آن داشته باشند.

هر چقدر كه شما در حين مطالعه توقف بيشتري داشته باشيد، مي توانيد از كار صورت گرفته در پس زمينه ذهن خودتان و بدون متوجه شدن آن، استفاده بيشتري ببريد.

در يك دوره زماني منطقي يك تمركز كلي بر روي موضوع مورد مطالعه خودتان داشته باشيد (براي مثال، نيم ساعت)، و بعد از آن از مطالعه دست بكشيد، يك برگه برداريد و سعي كنيد مواردي كه يادگرفته ايد را بر مبناي كلمات خودتان، خلاصه نويسي كنيد.

ممكن است كه شما در نتيجه مشاهده مقدار مطالبي كه يادآوري مي كنيد يا درك مي كنيد، شگفت زده شويد.

همچنين شما مي توانيد بعد از پايان هر روز، كل مطالب مطالعه شده در طول آن روز را خلاصه نويسي كنيد.

۶٫ از اطلاعات خودتان استفاده كنيد.
يادگيري هاي نظري خودتان را با مثال هاي عملي تر يا ملموس تر مرتبط كنيد.

براي مثال، در صورتي كه تاريخ مطالعه مي كنيد، سعي كنيد كه يك داستان در رابطه با موضوع مورد مطالعه تان بنويسيد. يا اينكه به يك موزه يا يك جاي مرتبط ديگري برويد.

در صورتي كه در رابطه با نحوه انجام دادن يك آزمايش علمي مطالعه مي كنيد، سعي كنيد كه يك آزمايش واقعي انجام بدهيد.

بازي ها، صداها، تصاوير يا انواع ديگري از ابزارهاي حافظه اي را ايجاد كنيد كه به شما كمك مي كنند اطلاعات را مرتبط و يادآوري كنيد.

تكنيك متمركز ماندن – گام دوم
ديگر تكنيك يادگيري فعالي تمركز كردن و متمركز ماندن است.

۱٫ در شروع تاخير نكنيد.
سعي كنيد كه در اولين فرصت زماني بعد از مدرسه مطالعه را شروع كنيد. همان دقيقه اي كه وارد اتاقتان مي شويد، همه وسايل مورد نيازتان را جمع كنيد و مطالعه خودتان را شروع كنيد.

نه تنها بعد از مدرسه اطلاعات موجود در ذهن شما جديدتر مي باشند، بلكه همچنين در اين شرايط شانس برخورد با موارد حواس پرت كننده هم كاهش خواهد يافت.

۲٫ محيط مطالعه خودتان را منظم كنيد
شايد بر اين عقيده باشيد كه مطالعه بر روي يك ميز شلوغ و يك ميز تميز برايتان يكسان مي باشد. ولي واقعيت اين است كه دسترسي داشتن صرفا به لوازم مورد نياز، منجر به از بين رفتن موارد حواس پرت كننده مي شود و زمان مطالعه شما را موثر تر مي كند.

تكنيك يادگيري فعالي به عامل محيطي نيز بستگي دارد.

مداد ها، دفترچه ها، پوشه ها، كتاب ها، ماشين حساب ها و ساير لوازم مهم مطالعه را در دسترستان قرار دهيد تا در حين جستجو كردن و پيدا كردن آنها، تمركزتان بر روي مطالعه حفظ شود.

تكنيك متمركز ماندن - گام دوم
تكنيك متمركز ماندن – گام دوم
۳٫ موارد حواس پرت كننده را از بين ببريد.
يك فضاي آرام و خالي را براي مكان مطالعه انتخاب كنيد. از اطرافيان خودتان بخواهيد كه حواس شما را پرت نكنند.

موار حواسپرت كننده رايج، همانند گوشي هاي تلفن، را از خودتان دور كنيد و يا اينكه آن را در حالت خاموش يا سكوت قرار دهيد.

مركز مشاوره تحصيلي
۴٫ آرام بودن يك تكنيك يادگيري فعالي
قبل از شروع مطالعه و در طول مطالعه، يك زماني را صرف ايجاد شرايط مناسب براي خودتان و كاهش سطح استرستان اختصاص بدهيد.

راضي بودن از شغل
يك سري حركات مربوط به تنفس عميق، مديتيش يا دعا كردن را انجام دهيد، به يك سري موسيقي هاي آرامش بخش گوش دهيد يا هر كار ديگري را براي آرام كردن خودتان انجام دهيد.

استرس اضافي باعث خواهد شد كه شما تمركز خودتان را از دست بدهيد.

۵٫ يك سري وقت هاي استراحت براي خودتان اختصاص دهيد.
پيشرفت تحصيلي را در استفاده صددرصدي از ذهن بسيار مهم است.

ديدگاه عمومي اين است كه مطالعه بدون وقفه شما نبايد بيش از يك ساعت به طول بكشد، چرا كه ذهن شما در اين فاصله خسته مي شود و نمي تواند به موضوع مورد مطالعه توجه مناسبي داشته باشد.

يك سري وقت هاي استراحت محدودي در نظر بگيريد – براي مثال چند دقيقه – تا بتوانيد به مطالعه خودتان ادامه دهيد.

يك زمان مناسبي را براي يك نوشيدني، انجام دادن حركات كششي، دوش گرفتن، انجام دادن ورزش آرامش بخش سريع يا انجام دادن كارهاي مشابه اختصاص دهيد.

براي پيشرفت تحصيلي مغز خودتان را تقويت كنيد- گام سوم
۱٫ به منظور تقويت كردن مغزتان، آن را فعال نگه داريد.
مغز انسان از طريق ايجاد ارتباطات عصبي كار مي كند. زماني كه ما به صورت منظم از ذهن خودمان استفاده مي كنيم، ارتباطات جديدي ايجاد مي شوند و موارد موجود تقويت مي شوند؛

زماني كه چنين كاري انجام نمي دهيم، ارتباطات موجود محدود مي شوند يا از بين مي روند.

فعال نگه داشتن ذهن تان از طريق مشغول كردن آن باعث خواهد شد كه بهترين عملكرد ممكن را در شرايط فعلي و در طول كل زندگي شما داشته باشد.

سعي كنيد موارد جديدي را انجام دهيد.

ايجاد كردن،
بحث كردن،
تفكر كردن،
تخيل كردن.
مغز خودتان را فعال نگه داريد،
چرا كه اين كار باعث خواهد شد كه در زمان نيازتان به آن در حين مطالعه، بهترين عملكرد ممكن را داشته باشد.

۲٫ با استفاده از پازل ها، بازي ها و فعاليت ها، مغز خوتان را به چالش بكشيد.
در استفاده صددرصدي از ذهن بسيار تاثير دارد.

در صورتي كه مي خواهيد عضلاني شويد، بايد وزن مربوط به وزنه هايي كه بالا مي كشيد را افزايش دهيد.

در صورتي كه مي خواهيد مغز خودتان را قوي تر كنيد، بايد همواره مغز خودتان را به چالش بكشيد.

هر چند كه برخي از ادعاهاي بيان شده در رابطه با كارايي برنامه ها و نرم افزارهاي “تقويت مغز” جاي شك و شبه دارند، ولي به چالش كشيدن مغزتان با استفاده از پازل ها، بازي ها، فعاليت هاي جديد و موضوعات دشوار مي تواند عملكرد ذهني تان را تقويت كند.

به جاي دريافت اطلاعات به صورت پذيرا و اثرناپذير، سعي كنيد كه خودتان اطلاعات را به دست بياوريد.

تفاوت اين دو شرايط همانند تفاوت موجود مابين رفتن به كلاس آشپزي و تماشا كردن برنامه آشپزي، يا حضور داشتن در جمع كانديدهاي سياسي و چك كردن اخبار مي باشد.

۳٫ به منظور به دست آوردن سلامت بدني و ذهني، به صورت منظم ورزش كنيد.
ذهن شما بخشي از بدن تان مي باشد، بنابراين در صورتي كه وضعيت كلي سالم تري داشته باشيد، مغز سالم تري هم خواهيد داشت.

برنامه ريزي زندگي
ورزش منظم منجر به ايجاد كارايي بيشر در تامين اكسيژن و مواد مغزي مورد نياز مغز مي شود و علاوه بر ساير مزايايي كه داريد، مي تواند وضعيت رواني و سيستم ايمني شما را در يك وضعيت مطلوبي قرار دهد.

زماني كه ورزش مي كنيد، بيشترين استفاده را از مغزتان خواهيد داشت – زماني كه پياده روي مي كنيد، به صورت هدفمندي بر روي محيط اطرافتان متمركز شويد و زماني كه به خانه بر مي گرديد، سعي كنيد كه مجددا متمركز شويد.

۴٫ يك رژيم غذايي سالمي مصرف كنيد كه براي پيشرفت تحصيلي مفيد باشد.
ذهن انسان براي داشتن عملكرد مناسب، به مقدار غير قابل باوري از انرژي نياز دارد (در مقايسه با اندازه آن) و اين انرژي نياز به سوخت دارد.

يك رژيم غذايي سالم، دقيا همانند يك ورزش منظم، يك مورد مناسبي براي ذهن شما و ساير بخش هاي بدن تان مي باشد.

در حاليكه ادعاهاي زيادي در رابطه با “غذاهاي مغز” خاص وجود دارد، ولي سعي كنيد كه بر روي ميوه ها و سبزيجات، پروتئين هاي رقيق و حبوبات سالم  متمركز شويد و ميزان مصرف شكر هاي تصفيه شده، چربي هاي ناسالم و غذاهاي فرآوري شده را كاهش دهيد.

به منظور تكنيك يادگيري فعالي به كار مي رود.

هيچ وقت با شكم خالي يا شكم پر مطالعه نكنيد.
هر دو مورد مي توانند منجر به حواس پرتي شما شوند.

سعي كنيد كه يك وعده غذايي سبك (و سالمي) مصرف كنيد يا از خوراك مختصر استفاده كنيد.

در استفاده صددرصدي از ذهن بسيار تاثير دارد.

۵٫ سعي كنيد كه در برخي مواقع، با يكي از ابزارهاي موسيقي سرگرم شويد.
در حاليكه تفكر عمومي بر اين است كه سمت چپ مغز انسان، تفكر منطقي را كنترل مي كند و سمت راست مغز انسان منجر به ايجاد خلاقيت مي شود، ولي واقعيت موجود پيچيده تر مي باشد.

با اين وجود، اين مورد واقعيت دارد كه فعاليت هاي تحريك كننده هر دو مورد خلاقيت و منطق به صورت همزمان، منجر به تقويت همزمان هر دو بخش از ذهن شما به صورت خواهد شد.

موسيقي و پيشرفت تحصيلي
نواختن يك ابزار موسيقيايي يك روش مشخص – و لذت بخشي – براي تحريك هر دو جنبه خلاقيت و منطق موجود در ذهن تان مي باشد.

به شما كمك مي كند تا استفاده صددرصدي از ذهن داشته باشيد.

منبع :تكنيك يادگيري فعالي – استفاده صددرصدي از ذهن- پيشرفت تحصيلي- كانون مشاوران ايران

ادامهـ مطلبـ
| ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۶:۰۴:۰۷ | نگار
،
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 17
بازديد ديروز : 8
بازديد كل : 244

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان